Dansk SejlunionOptagelse i Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er Danmarks nationale organisation for alle klubber og sejlere og er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Dansk Sejlunion optager klubber som medlemmer. Der er 257 medlemsklubber i Dansk Sejlunion med over 54.000 medlemmer (2018).

Alle klubber, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds gældende retningslinjer for optagelse i et specialforbund, kan blive optaget som medlemsklub under Dansk Sejlunion.

Sidder du i bestyrelsen i en klub, der har spørgsmål om optagelse i Dansk Sejlunion, så kontakt en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.
 

Ansøg om optagelse i Dansk Sejlunion

Krav til optagelse:

For at blive optaget som medlemsklub i Dansk Sejlunion skal klubben leve op til nogle grundlæggende formelle krav for foreninger i idrætten:

 • Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. folkeoplysningsloven
 • Have en bestyrelse
 • Være demokratisk opbygget
 • Bygge på aktivt medlemskab
 • Have mindst fem betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Have hjemsted/være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • Have en virksomhed, som er almennyttig
 • Have en virksomhed, som er kontinuerlig.
  • Kontinuerlig virksomhed defineres som faste, planlagte aktiviteter, der udbydes med jævn frekvens over en hel sæson. Det kan eksempelvis være aktiviteter udbudt på ugebasis eller som aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteter, der alene tilbydes i form af 1-2 årlige ture eller events/arrangementer henregnes ej heller som kontinuerlig virksomhed. 
  • Det er tillige et krav, at de aktiviteter, der udbydes kontinuerligt er tilrettelagt af foreningen selv og ikke af andre interessenter som fx stævnearrangører, rejsearrangør o.lign.

Dansk Sejlunion anbefaler foreninger at tage udgangspunkt i Dansk Sejlunions standardvedtægt.

For at sikre sig, at foreningen lever op til folkeoplysningslovens krav til foreninger, som vil benytte sig af muligheder for offentlige tilskud, anbefaler Dansk Sejlunion, at foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer.

Proces for optagelse i Dansk Sejlunion

Herunder finder du en beskrivelse af processen for at blive optaget i Dansk Sejlunion.

 1. Indledningsvist bør du kontakte en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter via mail for at få en god sparring, herunder om klubbens vedtægter. Den aktuelle klubkonsulent kontakter dig inden for en overskuelig fremtid efter at have modtaget mail.
 2. Når du har en god drøftelse med en klubkonsulent, er du klar til den formelle ansøgning. Udfyld alle felter i formular nederst i dette afsnit.
 3. Når Dansk Sejlunion har modtaget ansøgningen, pågår der op til 10 hverdages sagsbehandlingstid i Dansk Sejlunions sekretariat.
 4. Hvis der er anledning til ændringer i klubbens vedtægter (krav eller anbefalinger), vil klubben blive kontaktet.
 5. Når klubbens vedtægter er godkendt til at opfylde krav for indmeldelse i Dansk Sejlunion, behandles ansøgningen i Dansk Sejlunions bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmøde er nært forestående, behandles ansøgningen på dette. Hvis ikke er bestyrelsesmøde er nært foretående, behandles ansøgningen via en anden kommunikationsplatform for Dansk Sejlunions bestyrelse. Gennemsnitligt er den samlede sagbehandlingstid i Dansk Sejlunion op til 1 måned.
 6. Når Dansk Sejlunions bestyrelse har godkendt klubben til optagelse, sender Dansk Sejlunions sekretariat anmodning om optagelse til Danmarks Idrætsforbund. Sagsbehandlingstiden i Danmarks Idrætsfobund er typisk 1 måned.
 7. Klubben vil efter godkendelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Centralt Foreningsregister, hvor klubben skal opgøre medlemstal.
 8. Klubben vil efter godkendt optagelse i Danmarks Idrætsforbund blive kontaktet af Dansk Sejlunions sekretariat med hensyn til betaling af kontingent og forsikringer.

Den samlede sagsbehandlingstid for optagelse i Dansk Sejlunion er gennemsnitligt 2 måneder, og vi bestræber os på at gøre processen så kort som muligt.

Udfyld formular herunder for at ansøge om optagelse.

Fordele for klubben

Medlemskab af Dansk Sejlunion giver både klubben og den enkelte sejler en række fordele.

Idrættens Forsikringer
Via medlemsskabet i Dansk Sejlunion er klubber automatisk dækket af en forsikringspakke, der omfatter:

 • Den lovpligtige arbejdsgiverforsikring og en frivillig arbejdsskadeforsikring 
 • Ansvarsforsikring (tilsvarende erhvervsansvar)
 • Idrætsrejseforsikring
 • Retshjælpsforsikring 
 • Psykologisk krisehjælp

Idrættens Forsikringer er særdeles attraktive for foreninger, fordi forsikringspakken er skaleret efter foreningers behov. 

Læs mere om Idrættens Forsikringer her

Dansk Sejlunion Klubforsikring
Dansk Sejlunion tilbyder formidling af forsikringer, som dækker klubbers yderligere behov, ud over Idrættens Forsikringer, som fx forsikring af klubhus, løsøre, klubbåde, broanlæg og andre forhold. Forsikringsområdet kan være svært at overskue for klubber. Via Dansk Sejlunion Klubforsikring kan klubber tegne attraktive forsikringer, som afdækker klubbens behov individuelt. Der er mange eksempler på klubber, som har oplevet store besparelser ved at forsikre sig via dette tilbud.

Læs mere om Dansk Sejlunion Klubforsikring her

Øvrige fordele

 • Klubber har mulighed for at optage rentefri lån via DS-Lånefond

 • Ift. adgangen til vand har klubber fordel ved medlemskab af DS og dermed tilknyttet DIF i situationer, hvor fx fredningssager kan være under opsejling eller er igangværende. Herunder også ift. rådgivning på miljøområdet eller i andre typer forhold – fx i relation til folkeoplysningsloven. Dansk Sejlunion vejleder også om de nye muligheder i den reviderede naturbeskyttelseslov.

 • Klubbens frivillige har adgang til Dansk Sejlunions uddannelser
  • Instruktør/træneruddannelse – både for ungdom og voksen
  • Sejlerskoleinstruktør
  • Kapsejlads
 • Rådgivning fra klubkonsulenter inden for alle områder, som vedrører klubbers organisation, konkrete aktiviteter og vejledning i etablering af aktiviteter. Konsulentrådgivning omfatter f.eks. tursejlads, kapsejladsaktiviteter, ungdomsarbejde m.m. 

 • Vejledning i folkeoplysningslov

 • Rådgivning i diverse anden lovgivning

 • Rabat på 20 % på klubstandere og andre typer flag

 • På ungdomsområdet har klubber endvidere en række fordele, der bl.a. omfatter:
  • Vejledning i rekruttering og fastholdelse af ungdomssejlere
  • Vejledning i samarbejder med skoler
  • Vejledning i sommeraktiviteter
  • Vejledning i koncepter inden for kapsejlads – traditionel såvel som alternativ
  • Vejledning i aldersrelateret træning af børn og unge (ATK-koncept)
  • Trailere og andet udstyr til gratis lån. Herunder trailere med kajakker, windsurf og SUP brætter. Trailere med FEVA-joller. Trailer med sejl til holdsejlads. Trænerkufferter. Orienteringssejladskuffert.
Fordele for klubbens medlemmer

Dansk Sejlunion Bådforsikring

Klubmedlemmer kan tegne attraktive bådforsikringer gennem Dansk Sejlunion. Som en ekstra service hjælper en professionel og uvildig forsikringsmægler med rådgivning - både når forsikringen skal tegnes og når skaden er sket.

Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsikring her

Rammebetingelser

 • Dansk Sejlunion er engageret i en lang række sager inden for miljø- og planlægning med henblik på at sikre sejlere adgangen til vand. Det gælder for eksempel dialog med myndigheder såsom Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Folketinget, SKAT, Politikredse o.a.
 • Dansk Sejlunion er alle sejleres talerør, når der laves arealplanlægning i søterritorier og i ferske vande. Det kan for eksempel dreje sig om konflikter i forhold til andre interesseorganisationer, planlægning af havvindemølleparker, tangmarker og ændringer i bekendtgørelser og fredninger.
 • Dansk Sejlunion taler sejlernes sag i relation til emner som for eksempel brug af bundmaling

Sagt med andre ord er rammebetingelser én ud af mange fordele for sejlere – nemlig at være en del af et stort interessefællesskab.

Fritidssejler

 • Turbøjer - klubmedlemmer i Dansk Sejlunions klubber kan ligge for svaj ved 170 turbøjer
 • Tursejler-app - havneguide og turbøje-kort
 • Formidling af juridisk rådgivning for sejlere vedr. køb/salg/forsikring af både og alle regler for fritidssejlads
 • Udstedelse af kanalbeviser og internationalt ejercertifikat

Kapsejler

 • Udstedelse af ORC og DH-målebreve
 • Udstedelse af klassebeviser
 • Vejledning i afvikling af kapsejlads
 • Kapsejladsregler
 • Medlemmer i DS-klubber kan deltage i kapsejlads (klub/regionalt/nationalt/internationalt)

Senest opdateret: 18. januar 2019