Dansk SejlunionMålere

Her findes informatil til DH Målere vedr. lån af vægte og måleskemaere m.m.

Lån af vægte

Dansk Sejlunion råder over forskellige typer vægte, der kan lånes af klubmålere til vejning af bådes deplacement (vægt) i forbindelse med måling til Dansk Handicap. Endvidere har Dansk Sejlunion vægte til vejning af "mindre" klassebåde samt én jollevægt.

Dansk Sejlunions vægte kan rekvireres og lånes gratis på følgende vilkår:

  • Kontakt den nærmeste "administrator" og forhør om den pågældende vægt er ledig på det tidspunkt du ønsker at låne/benytte den.
  • Aftal tidsperioden for lånet. Vær påpasselig med at overholde de aftalte tider.
  • Opgiv navn, adresse, tlf.nr., evt. email samt sejlklub på låner eller klubmåler.
  • Aftal forsendelsesmetode eller evt. afhentning. Ved forsendelse husk adresse på modtager.
  • Transportomkostninger begge veje afholdes af låner.
  • Der kan i forbindelse med tilbagesendelse være en anden låner til vægten. I så tilfælde vil adressen blive oplyst og vægten skal så sendes videre til denne.

Ved modtagelse/afhentning er det en god ide at checke om vægten virker, specielt mht. batteri (disse kan udskiftes).

Vejledning samt kalibrerings skema følger de enkelte vægte. De enkelte vægtes specifikationer kan ses i listen "Vægte specifikationer".

Vægtene er fordelt rundt i landet - se hvor i listen "Lån af vægte".

DH Måleskema

Måleskema til brug ved DH måling, findes via link nederst på denne side.

Ligeledes er der et link til "Tjekliste til målekondition ved måling i vandet og ved vejning".

Det anbefales, at måleren udleverer kopi af tjeklisten til bådejeren i god tid før målingen, således at ejeren kan nå at bringe båden i måletrim (målekondition) inden målingen.

Hvis bådtypen har "DH standard skrog" fastsat af Dansk Sejlunion, måles kun fribordshøjderne, dvs. FBSB, FBBB, STF og AF. Måling af fribordshøjderne skal sikre, at båden ikke er for let - altså, at fribordshøjderne ikke er for store - til at båden kan tillades at bruge standardskroget med det tilhørende deplacement.

Hvis de målte fribordshøjder samlet set er større end standardskrogets fribordshøjder, skal båden vejes og komplet skrogmåles.

Når målingen er fuldført, indberetter måleren bådens data elektronisk til Dansk Sejlunion via www.websejler.dk.

Målere, som ikke tidligere har indberettet båddata elektronisk, skal registreres hos Dansk Sejlunion ved at sende en anmodning til websejler@sejlsport.dk med den e-mail adresse, som ønskes benyttet ved indberetning.

Efter målerens indberetning af båddata til DS, opdateres målebrevet, som så vises på websejler.dk. Der fremsendes kvittering til måleren via indberetningsmodulet.

Hvis båden ikke tidligere er registreret på websejler, oprettes den og ejer får en via e-mail tilsendt informationer om betaling, og faciliteterne på websejler.dk.

Måleskema   Måleskema til DH (PDF)
Måletrim Tjekliste til målekondition ved måling i vandet og ved vejning (PDF)
DH-reglen DH-reglen - indeholder også illustrationer

Senest opdateret: 20. marts 2017