Dansk SejlunionDS Regulativer

Dansk Sejlunions regulativer vedr. kapsejlads.

Dansk Sejlunion har vedtaget nogle regler, som supplerer kapsejladsreglerne, og som er gældende ved enhver kapsejlads i Danmark. Disse "regulativer" fremgår af unionens vedtægter og henvender sig især til arrangører af kapsejladser. De enkelte regulativer fremgår herunder.

Dokument med regulativet - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle (pdf-fil)

Præmieregulativ Dokument med regulativ - bl.a. om begrænsninger i anvendelsen af pengepræmier
Sponsor- og reklameregulativ Dokument med regulativet - supplerer ISAF's og DIF's fælles regler. Om sejlernes rettigheder og pligter i Danmark
Målekontrolregulativ Dokument med regulativet - bl.a. om pligten til at lade kapsejladsbåde kontrolmåle (pdf-fil)
Regulativ for lyd-, billed- og medierettigheder Dokument med regulativet, som fastslår Dansk Sejlunions ejerskab til samtlige medierettigheder i.f.m. kapsejladser i Danmark

Senest opdateret: 9. juni 2015