Dansk Sejlunion



Finckh - Online regelspil

ÅBEN FINCKH

Tanken bag "Finckh's online regelspil" er at gøre kapsejladsreglerne tilgængelige på en både seriøs og underholdende måde.

Regelspillet, der kan spilles på mange forskellige sprog, giver mulighed for at teste sin egen viden om kapsejladsregler. Dette foregår dels med multiple choice spørgsmål generelt, dels ved at kunne besvare spørgsmål i specifikke situationer på kapsejladsbanen.

Regelspillet kan spilles i tre niveauer, let - middel - svær, og er opbygget således at man ser en situation og et spørgsmål. Man kan herefter vælge mellem et antal svarmuligheder.  Når man har svaret/gættet, får man at vide om man har svaret rigtigt eller forkert - og nok så vigtigt, man får også det rigtige svar. I det korrekte svar indgår direkte links til den eller de relevante definitioner, regler og eventuelle ISAF cases. At der linkes direkte til disse gør "Finckh's online regelspil" til et godt værktøj, hvis man vil lære kapsejladsreglerne som selvstudium eller blot som selvtest.

Spillet egner sig til alle, der sejler kapsejlads, uanset om man er ung eller ældre, sejler aftensejlads eller på højt niveau. 

Senest opdateret: 9. juni 2015