Dansk SejlunionKapsejladsregler

"Kapsejladsregler" henviser til World Sailings Kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing) og den nye udgave 2017-20. Nedenstående oversigt indeholder bl.a. de gældende regler samt relevante forklaringer og fortolkninger, som skal gøre det lettere for sejlere og kapsejladsledere at forstå reglerne.

Kapsejladsreglerne 2017-20 Læs regelbogen online eller download
Ny DS-forskrift til Kapsejladsregel 86.3 Dokument om forsøg med Kapsejladsreglerne og brug af Addendum Q
RRS 49 Udtalelse fra Appel- og Regel udvalget om tolkningen og oversættelsen af regel 49.1
Regelkursus Dokument med illustreret regelfortolkning
Kapsejladssignaler Dokument med uddrag af kapsejladssignaler
ISAF Case Book Link til ISAF's Case Book. Indeholder afgørelser der danner præcedens for tolkning af regler.
ISAF Call Book - Match Race Link til ISAF's Match Race Call Book
ISAF Call Book - Team Race Link til ISAF's Team Racing Call Book
ISAF Q&A service Link til ISAF's Q&A service. Nyttigt link til svar på regel spørgsmål stillet af ISAF officials
Regel 42 fortolkninger Dansk oversættelse af fortolkninger om RRS 42 - "ulovlig fremdrift"

Senest opdateret: 13. oktober 2017