Dansk Sejlunion



Mesterskabs statutter

Ved Dansk Sejlunion mesterskaber gælder, ud over Kapsejladsreglerne, også særlige statutter.

Herunder er der adgang til de gældende statutter for danske (DM) og nordiske (NoM) mesterskaber. Ved EM og VM henvises til klassernes egne mesterskabsbestemmelser.

Statutter for Danmarksmesterskaber DM-statutterne gælder ved DIF-DM, DS-DM og UDM.
Statutes for Danish Championships in Sailing English version 
Klasser med DM status Link til klasser med DM-status (bilag 3.1).
Årets mesterskaber Link til liste med årets Danmarksmesterskaber
Regler for Nordisk Mesterskab NoM-statutterne gælder ved Nordiske Mesterskaber for juniorer og seniorer. Der henvises til Nordic Sailing Federations hjemmeside for disse.

Om de nye DM-statutter

Reglerne for danmarksmesterskaber i sejlsport har fået en markant revidering op til sæsonen 2018. De nye DM-statutter har gennemgået en forenkling - for dermed bedre at understøtte de enkelte klassers muligheder for at tilpasse mesterskaberne efter deres sejleres behov og ønsker. Det åbner op for bl.a. nye sejladsformater, én-dags DM’er og mesterskabsserier. Samtidig reduceres kravene til deltagerantal for at opnå et gyldigt danmarksmesterskab.

I ungdomsrækkerne forsvinder begrebet ”junior”, og fremadrettet vil mesterskaberne blive betegnet UDM for aldersgrænserne 15, 19 og 23 år. 

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendte til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Senest opdateret: 27. juni 2018