Dansk SejlunionDansk Sejlunion Netværk

DS Netværk kan være geografisk- og/eller interessebaserede. Udgangspunktet for DS Netværk er aktiviteter, og DS Netværks primære opgave er at varetage klubbernes og sejlernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, vidensdeling og koordinering. Læs mere i retningslinjerne for DS Netværk.

Retningslinjer for DS Netværk
DS Netværk er en del af Dansk Sejlunions struktur jf. DS vedtægter
§ 5.

Retningslinjerne definerer rammen for hvornår et netværkssamarbejde kan godkendes som et DS Netværk og dermed være en del af Dansk Sejlunions struktur.

Læs mere om de konkrete DS Netværk:

Kredsnetværk

Kredsene under Dansk Sejlunion har dannet et netværk til debat, dialog og gensidig støtte. Der er også aktiviteter forankret i netværket som fx Retro Cup og Kredsstafet.

Vedtægter for Kredsnetværket

Læs mere på kredsnetværkets side

Netværkskontakt
Kirsten Rambøl, kirramb@gmail.com, tlf. 4157 0258

Ungdomsnetværk

Ungdomsnetværkets formål er:

  • at støtte Dansk Sejlunion i at udarbejde og implementere strategier, politikker og værktøjer, der skal sikre en målrettet og fremtidssikret udvikling, der placerer sejlsport som en attraktiv og spændende sport for børn og unge.
  • at støtte Dansk Sejlunion i at udvikle koncepter, som kan skabe rekruttering og fastholde børn og unge til sejlsport.

Vedtægter for Ungdomsnetværket

Netværkskontakt
Anne Skovbølling, anne-ven@Hotmail.com

Ligaforeningen

Ligaforeningen skal bidrage til at fastlægge rammer og regler for Dansk Sejlunions Sejlsportsliga og sikre, at rammer og regler er forankret i sejlklubberne, som deltager eller ønsker at deltage i Ligaen.
Ligaforeningen skal sikre planlægning og gennemførelse af Ligastævnerne. Ligaforeningen skal bidrage til at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag for Ligaen.

Vedtægter for Ligaforeningen

Netværkskontakt
Christian Lerche, cle@kdy.dk

Klassebådsnetværk

Klassenetværket er et forum for ideudveksling, udvikling og projektorganisering mellem klasseorganisationer og Dansk Sejlunion.
Klassenetværket skal understøtte udviklingen af klassebådsmiljøet i Danmark.

Vedtægter til klassebådsnetværk er i udkast

Netværkskontakt
Jesper Andersen, jesper.a.andersen@dadlnet.dk

Sports- og talentnetværk

Sports- og talentnetværket har til formål:

  • At sikre, at der samlet set skabes mest mulig talentudvikling jf. DS talentstrategi i dialog og samarbejde mellem Dansk Sejlunion og interessenter.
  • At udvikle samarbejdet mellem klasser, klubber og Dansk Sejlunion.
  • At der i samarbejdet mellem klasser, klubber, interessenter og Dansk Sejlunion opsamles erfaringer og data om talentudvikling. Denne viden skal omsættes til ændringer eller nye tiltag, der kan skabe mest mulig talentudvikling for de ressourcer, der er til rådighed.
  • At bidrage til en rød tråd i arbejdet med bredde-, talent- og elitesejlsport.
  • At sikre kontinuitet i det samlede talentarbejde samt i den enkelte parts rolle.
  • At sikre transparens i det samlede talentarbejde samt i den enkelte parts rolle og opgaver, herunder økonomi.

Politisk rammesætning:

Den Politiske Rammesaetning For Ds Sports Og Talentnetvaerk

Aktiviteter i netværket:

Der afholdes årligt møder i Sports- og talentnetværket. Kontakt klubkonsulent Nicolas Brandt Hansen for yderligere info.

i DS Sports- og talentnetværk er der mulighed for løbende sparring, erfaringsudveksling m.m. i Facebook-gruppen "Dansk Sejlunion Sport- og talentnetværk". Anmod om optagelse i Facebook-gruppen.

Mødereferater:

2016 01 nov Opstartsmoede Af Sports Og Talentnetvaerk
Pp Praesentation Sports Og Talentnetvaerksmoede 15 Marts 2018
Referat Sports Og Talentnetvaerksmoede
Referat Fra Sports Og Talentnetvaerksmoede
Stn Efteraar 2018 Nbk Jc Nov15 5

Se mere om
Dansk Sejlunions talentarbejde

Senest opdateret: 16. februar 2017