Dansk SejlunionSupport DLSK

Den gamle version af Det Levende Søkort (versionerne 2011 og tidligere) er ikke længere supporteret, men se disse sider igennem om der eventuelt skulle være hjælp at hente.

DLSK 2011:

Fejl i søkortene 112 og 153:

Der er en fejl i søkortene 112 og 153. Rettede søkort kan installeres ved at hente dette program (skal udpakkes og eksekveres): DK2011_kort_153_112_Patch.zip

Tilslutning af GPS:

Der er 2 forskellige måder at tilslutte en GPS til sin PC (og dermed til Det Levende Søkort):

 1. Seriel (RS232) COM-port tilslutning. Denne tilslutningsform er den oprindelige tilslutningsmåde med et kabel fra GPS til PC'ens COM-port (et 9-benet stik). Kræver ikke installation af driver. Denne tilslutningsform er ved at 'uddø', idet næsten alle nyere PC'ere leveres uden denne COM-port, men udelukkende med USB-porte.
 2. Tilslutning via en USB-port (typisk en GPS-mus), men virker som en COM-port. Ved denne tilslutningsform benyttes et USB-kabel som tilsluttes en USB-port i PC'en. Denne tilslutning virker ikke før der er installeret en driver (man skal først installere driveren og derefter tilslutte kablet til GPS-musen!). PC'ens programmer vil opleve tilslutningen som en COM-port (USB-COM port). Dette er den mest benyttede tilslutningsform i dag.

  Porten aktiveres i Det Levende Søkort under 'Indstillinger' - 'GPS' - sætte et flueben i 'Anvend GPS' og derefter vælge den rigtige serielle port.

  VIGTIGT: Læs denne vejledning vedrørende installation og tilslutning af GPS til USB. Den beskriver trinvis hvorledes du installaterer en GPS til en seriel USB tilslutning. Yderligere kan du dér læse om, hvorledes du kan ændre COM-portens nummer, hvis det er større end 9 (skal være mellem 1 og 9 til Det Levende Søkort).

  Du kan hér hente et lille test program, så du kan se om din GPS er tilsluttet korrekt. Zip-filen skal udpakkes (unzippes), hvorefter du kører programmet ved at dobbeltklikke på exe-filen.

  Husk at dette testprogram ikke må være aktivt samtidig med at du prøver at bruge GPS'en fra Det Levende Søkort. Hvis først testprogrammet har lagt beslag på COM-porten, kan Det Levende Søkort ikke få lov at bruge den samme COM-port. Det kan derfor i nogle tilfælde være nødvendigt at genstarte din computer, hvis du ikke kan få adgang til GPS'ens COM-port efter at have brugt testprogrammet.

  Nyeste Prolific driver (WIN XP, Vista og WIN 7) til de fleste GPS-mus kan hentes hér: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip. Det er en ZIP-fil du får ned; den udpakkes med password 'Prolific'.

  Oplever du problemer med ovenstående driver, så prøv en af nedenstående:

  Vista driver til Holux GR-213U og de fleste andre GPS-mus kan hentes hér: PL2303_Prolific_Vista_3301.exe. Det er en ZIP-fil du får ned; den udpakkes med password 'holux'.

  XP driver til Evermore GM-307 og de fleste andre GPS-mus kan hentes hér: USB Driver Installer.exe. Filen du får ned hedder 'USB Driver Installer_dot_exe.zip, som udpakkes: Dobbeltklik på zip-filen og træk ' USB Driver Installer_dot_exe' ud på f.eks. Skivebordet). Omdøb derefter filen til 'USB_Driver_Installer.exe' og dobbeltklik på den; herefter vil installationen begynde.

Hjælpefunktionen:

'WinHlp32.exe' kræves for at vise 32-bit Hjælp-filer, som har filtypenavnet ".hlp". Du skal installere dette program for at få vist .hlp-filer på Windows 7: http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=91

GPSlink:

Hent programmet hér:

GPSlink program

Drivere
Der findes 4 drivere til GPSlink til download; vælg den relevante driver - skal lægges i GPSlink mappen under DLSK: Garmin, Furuno, Magellan og Meridian.

Valg af til-/fra-enheder
I GPS-Link skal man pege på de enheder som GPSlink skal kommunikerer mellem (en GPS, en tekstfil, Det Levende Søkort).

Når man skal vælge Det Levende Søkort som den ene side af kommunikationen, kan man vælge mellem Det Levende Søkort (version 1) og Det Levende Søkort 2.

Benytter man Det Levende Søkort 2006 eller senere versioner skal man vælge Det Levende Søkort 2. Dette skyldes, at database-strukturen ikke er ændret siden version 2, hvorfor der ikke har været behov for at ændre funktionaliteten i GPSlink .

GPS-link og COM-porte
Desværre er GPS-link ikke blevet opdateret med hensyn til brug af COM-porte. I Det Levende Søkort 2007 og senere versioner kan der benyttes COM-portene 1 til 9, men disse forbedringer er altså beklageligvis ikke lagt ind i GPS-link. Derfor skal din GPS ligge på en port mellem 1 og 4.

Revideret GPS-link vejledning
Hent en opdateret version af GPS-Link vejledningen (I temaet 'Det Levende Søkort' under 'Brug af Det Levende Søkort og GPS' -> 'GPS-Link Brugervejledning' findes et link ('GPS-link vejledning') til en PDF-fil på harddisken. Denne version er ikke gældende. Download vejledningen (version 1.6.4) og læg en kopi i mappen:
C:\Program Files\Dansk Sejlunion\Det Levende 2009\themes\Levende\PDF
...til erstatning for filen "GPS_Link_161_Brugervejledning.pdf" - dvs. du omdøber den nye PDF til dette navn, så Det Levende Søkort åbner den nye vejledning i stedet for den gamle - som du i øvrigt kan slette (det samme gælder den endnu ældre vejledning "GPS_Link_141_Brugervejledning.pdf" - den skal du også slette).

DLSK USB-nøglen isættes, men startbilledet vises ikke
På grund af restriktioner i visse antivirusprogrammer, kan det ske, at DLSK 2011 startbilledet ikke dukker op, når USB-nøglen isættes. Vælg så i Stifinder/Explorer det drev, der hedder 'Det Levende'; hér ligger der et program med navnet 'Autorun.exe'. Dobbeltklik på dette program, så skulle startbilledet dukke op.

Problemer med installationen
Nogle få brugere oplever problemer med, at Det Levende Søkort ikke vil installere sig, eller ikke vil starte efter installationen.
Disse problemer opstår næsten altid på grund af et antivirus- eller firewall-program på PC'en. Se mere herom herunder.

Windows 7 / VISTA og 64 bit maskiner
Det Levende Søkort kører fint på Windows 7/64bit - både installation og brug af Det Levende Søkort virker upåklageligt.

Vær opmærksom på at vi ikke har fået Det Levende Søkort til at køre under Vista/64 bit. Vista/32bit kører dog fint med Det Levende Søkort.

Brug af GPS-mus på Windows 7
Skal du bruge en ekstern GPS (en GPS-mus) så husk at bruge en Vista-driver til din GPS-mus, hvis du ikke kan finde en WIN7 driver (anbefalet af Microsoft). Du skal installere driveren FØR du tilslutter GPS'en.

Problemer med antivirusprogrammer - der er IKKE virus i 'Det Levende Søkort'
Antivirusprogrammet AVG giver falsk meddelelse om virus i Det Levende Søkort.
  
Dette antivirusprogram giver en falsk meddelelse om, at der er en virus (' win32/Zmist') i en komponent under Det Levende søkort ('FormatProject36.exe').

Læser man anmeldelser om AVG på nettet fremhæves netop som en ulempe ved AVG, at det kommer med flere 'falske positive' end andre antivirusprogrammer.
Omtalte komponent har været brugt i Det Levende Søkort de seneste 8-9 år og er IKKE inficeret!!!

Antivirusprogrammet F-Secure giver fejl (Access violation at... in module 'DLD.W_X')  
Vi har fået flere henvendelser om at Det Levende Søkort ikke vil starte på grund af en fejl: 'Access violation at ... in module 'DLD.W_X'.

Meget tyder på at det er antivirus programmet F-Secure, som TDCs kunder typisk benytter sig af, som forårsager denne fejl.

Ifølge YouSee supporten er løsningen følgende:

 1. Start yousee sikkerhedspakke
 2. Klik på indstillinger nederst til højre
 3. klik i menuen til venstre på Deepguard under Computer
 4. Fjern flueben ud for BRUG AVANCERET PROCESOVERVÅGNING
 5. Tryk OK og luk sikkerhedspakken.

Antivirusprogrammet McAfee kommer med en meddelelse om, at Det Levende Søkort ('DLD.QZ_') er inficeret med virus (Trojansk hest: Artemis).
 
Hér er svaret fra McAfee Support: Normalt er det sådan, at når McAfee fanger en virus, så kommer den op og spørger dig, hvad den skal gøre med virussen - f.eks. kan den ignorere filen, hvis man vælger dette.

Hvis du ikke får denne boks op, kan du prøve at slå Heuristica Scanneren fra. Dette gøres ved at trykke på "computer og filer" inde på dit McAfee Security Center, derefter på 'konfigurér' i boksen lige højre for, derinde under 'Virus Beskyttelse' trykker du på avanceret, og hér kan du så slå "scan for ukendte viruser ved at bruge heuristika" fra.  

En bruger har følgende kommentar til ovenstående: Der er lige et par misforståelser i det supporten skriver, hvilket sikkert hænger sammen med lidt forskellige versioner af virusprogrammet. Efter at have gjort, som beskrevet, kan man bede Mcafee om at gendanne den manglende fil. Og hvis man så ikke i mellemtiden af bar fortvivlelse har grebet til skrækkelige ting, så kører DLSK igen!

Nogle få brugere oplever problemer med, at Det Levende Søkort ikke vil installere sig, eller ikke vil starte efter installationen.

Disse problemer opstår næsten altid på grund af et antivirus- eller firewall-program på PC'en.
 
ExceptionEconvertError
Denne fejl opstår muligvis fordi der er støj eller irrelevante signaler ind på porten til GPS/AIS signalerne.

Problemet kan klares ved at bruge et lille program, som filtrerer signalerne ind, så der kun kommer gyldige NMEA-signaler igennem. Programmet (kører ikke under 64bit) kan hentes på http://www.curioustech.net/xport.html; det kan tage GPS/AIS signalet fra f.eks.COM1 og sender det ud til én eller flere andre COM-porte. Man kan sætte et lille hak i menuen ('NMEA-filter'), så kun NMEA-kommandoer kommer igennem. Bruger man denne lille omvej kører Det Levende Søkort fint.

Programmet skal køres som administrator (højreklik på exe-filen og vælg 'Kør som administrator').

En enkelt WIN 7 bruger opdaterede sin Holux 213U GPS driver til det rigtige styresystem (kørte WIN 7) og valgte 'Fabriksindstillinger' for GPS'en, hvorefter fejlen ikke længere opstod.

Det er vores opfattelse at fejlen opstår når der ikke er installeret den korrekte driver til COM-porten, eller at informationen fra GPS og/eller AIS udstyret ikke er korrekt (indeholder forkert eller fejlbehæftet signaler).

FAQ for DLSK:  2007 / 2008 / 2009 / 2010

Senest opdateret: 9. juni 2015