Dansk SejlunionUndersøgelse - Havets motionister

N. Rosenberg
Foto: N. Rosenberg

En omfattende analyse og undersøgelse af dansk sejlsport skal ruste klubberne til at stå stærkere over for de mange mennesker, der søger aktiviteter på og ved vandet.

KLIK HER FOR AT REGISTRERE DIG TIL KLUBMEDLEMSUNDERSØGELSEN...

Om Havets motionister
Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har indledt en undersøgelse af de danske sejlklubber og deres medlemmer. Analysen skal give Dansk Sejlunion og klubberne et bedre og mere nuanceret kendskab til klubmedlemmernes holdninger. Samtidig handler det om at indsamle forslag til aktiviteter og initiativer, der kan styrke sejlsporten fremadrettet.

STATUS

  • De to første faser, ud af tre, er gennemført.
  • Første delrapport er udgivet og kan findes herunder på siden.
  • 51,5 % af klubformændene svarede i fase to af Havets Motionister. Det er den højeste formands-svarprocent i en undersøgelse udført af DIF for et specialforbund – hvilket vidner om et stort engagement i de danske sejlklubber.
  • Registrering til deltagelse i fase 3, klubmedlemsundersøgelsen, kan gøres her.
  • De første besvarelser er indsendt i fase 3. Registrering og besvarelserne fortsætter.
Deltag i klubmedlemsundersøgelsen

Du kan hjælpe både din lokale klub og dansk sejlsport med afgørende viden for udviklingen af fremtidens klubliv og sejlsport – ved at deltage i medlemsundersøgelsen ”Havets Motionister”.

Dansk Sejlunions og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) store fælles medlemsundersøgelse, Havets Motionister, vil få stor betydning for de kommende års udvikling af sejlsporten i Danmark. Undersøgelsen skal levere et væsentligt afsæt til brug for den videre udvikling af strategier og nye aktiviteter i klubberne. Alt sammen med henblik på at gøre sejlsporten attraktiv for nye generationer af idræts- og friluftsaktive danskere.

Havets Motionister består af tre faser, hvoraf de to første allerede er gennemført. Første fase er afsluttet med en delrapport, der samler op på den eksisterende viden om sejlsporten og sejlerne (læs mere på næste side). Undersøgelsens anden fase har indsamlet viden fra klubformændene. Hver viste formændene imponerende opbakning bag undersøgelsen med en svarprocent på 51,5, hvilket er rekord blandt tilsvarende undersøgelser gennemført af DIF.

Her i maj er vi nået til undersøgelsens tredje fase med spørgsmål til klubbernes medlemmer og de rekreative sejlere – og det er her, DU kan gøre en forskel!

Din klub får også viden
Når du besvarer medlemsundersøgelsen i Havets Motionister, vil din besvarelse i første omgang indgå i den samlede rapport, der færdiggøres i løbet af efteråret. Samtidig får din klub tilsendt et uddrag af undersøgelsen med egne klubmedlemmers besvarelser – på den måde kan dine og andre klubmedlemmers svar bruges direkte til at skabe udvikling og målrettede aktiviteter i netop jeres sejlklub.

Både i den samlede rapport og i den individuelle klubdel er dine svar anonyme. Kun DIF Team Analyse – og altså ikke hverken Dansk Sejlunion eller klubben – får oplyst, hvem der har svaret.

Sådan deltager du
For at deltage som klubmedlem, skal du i første omgang registrere dig via dette link, hvor du skal indtaste e-mail og enkelte oplysninger om dig selv. Herefter vil du blive kontaktet, når spørgeskemaet ligger klar til dig.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal besvarelser fra medlemmer af en enkelt klub, ønsker DIF Team Analyse ikke at udlevere et klubudtræk. Så jo flere svar fra jeres klub, jo større udbytte får klubben at arbejde videre med.  

Tre undersøgelser i én

Analysen udføres i tre faser – først et notat, der samler op på den eksisterende viden om sejlsporten og sejlerne, dernæst en klubundersøgelse blandt klubformænd og endelig afsluttende en undersøgelse blandt klubbernes medlemmer med fokus på gruppen af rekreative sejlere.

Tursejlerne er en stor og særlig gruppe, som tegner en væsentlig del af den rekreative del af sejlsporten, og som derfor også har en ganske særlig betydning for, hvordan klubliv og samspil med den lokale omverden kan udvikles og udmøntes.

Klubberne får vigtig viden

Medlemsundersøgelsen er tilrettelagt, så den enkelte klub kan få specifikke data fra undersøgelsen om netop deres medlemmers holdninger og oplevelser. Det giver klubben et særskilt arbejdsgrundlag for at udvikle klubben, så den i højere grad flugter med de ønsker og behov, som medlemmerne efterspørger.

Læs den første delrapport

Danmarks Idrætsforbund skriver om den første delrapport i Havets motionister:

Rapporten analyserer den danske sejlerkulturs aktuelle situation i lyset af det ændrede danske idrætsbillede, herunder sejlklubbernes medlemsudvikling og fremtiden medlemssammensætning. Rapporten dokumenterer, at der er store forskelle på sejlklubbernes relative medlemsudvikling. Dertil kommer rapporten frem til, at der er behov for at tiltrække nye og yngre medlemsgrupper, såfremt den foreningsorganiserede sejlerkultur skal undgå store generationsudfordringer på lidt længere sigt.

Hent hele delrapporten her...

Undersøgelsens endelig resultat ventes at foreligge i efteråret 2015.

Undersøgelsen ”Havets motionister” er finansieret af Danmarks Idrætsforbund og gennemføres af DIF-Teamanalyse. Det giver klubberne og Dansk Sejlunion en unik chance for, at drage nytte af DIF’s ekspertise i bestræbelserne på at fremskaffe den bedst mulige viden om sejlernes holdninger, oplevelser, ønsker og behov.

Senest opdateret: 29. april 2016