klubkonferencen Tilmeldingsfrist 14. oktober med overnatning! Klik her...

Dansk SejlunionUndersøgelse - Havets motionister

En omfattende analyse og undersøgelse af dansk sejlsport skal ruste klubberne til at stå stærkere over for de mange mennesker, der søger aktiviteter på og ved vandet.

Om Havets motionister
Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har indledt en undersøgelse af de danske sejlklubber og deres medlemmer. Analysen skal give Dansk Sejlunion og klubberne et bedre og mere nuanceret kendskab til klubmedlemmernes holdninger. Samtidig handler det om at indsamle forslag til aktiviteter og initiativer, der kan styrke sejlsporten fremadrettet.

STATUS

  • Delrapport 1: Status på Dansk Sejlunion kan downloades herunder
  • Delrapport 2: Klubundersøgelse i Dansk Sejlunion kan downloades herunder
  • Det er muligt at få tilsendt klubbens egen rapport bestående af let overskuelige tabeller og figurer med klubbens medlemmers egne besvarelser. Kontakt Michael Fester på mail: mfe@dif.dk 
  • Den tredje og sidste rapport med fokus på klubmedlemmerne udgives i efteråret 2016 
  • På Klubkonferencen i november præsenteres den samlede undersøgelse. Tilmelding her

RAPPORTER

Havets Motionister Delrapport1 Forside Delrapport 1
Status på Dansk Sejlunion kan downloades her
Havets Motionister Delrapport2 Forside Delrapport 2
Klubundersøgelse i Dansk Sejlunion kan downloades her

Undersøgelsen ”Havets motionister” er finansieret af Danmarks Idrætsforbund og gennemføres af DIF-Teamanalyse. Det giver klubberne og Dansk Sejlunion en unik chance for, at drage nytte af DIF’s ekspertise i bestræbelserne på at fremskaffe den bedst mulige viden om sejlernes holdninger, oplevelser, ønsker og behov.

Senest opdateret: 30. august 2016