Dansk SejlunionTilskudsmodel til klasser

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion er specialklubber, som bl.a. varetager udvikling af aktiviteter i de enkelte klasser. Klasserne løfter en opgave i dansk sejlsport i forhold til aktiviteter, herunder stævneafvikling, træningssamlinger mm. Dansk Sejlunion yder bl.a. støtte til klassernes arbejde via nedenstående tilskudsmodel.

Baggrund og formål

Dansk Sejlunion har i en årrække ydet tilskud via en tilskudsmodel til klassers deltagelse i internationale kapsejladser.

Klasser med deltagelse i internationale mesterskaber har i 2016 i samarbejde med Dansk Sejlunion udviklet tilskudsmodellen, så den i højere grad skal bidrage til følgende målsætninger:

Sportslig udvikling i klasserne
Et løft i aktivitetsniveauet i klasserne og involvering af flere sejlere i klassernes aktiviteter
Videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser

Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter, der bidrager til de nævnte målsætninger. Læs mere i PDF-dokument herunder vedr. muligheder og indhold i ansøgning.

Tilskudsmodel 2017

Hvilke klasser kan søge?

Puljen kan søges af klasseorganisationer, som inden for det seneste år har afholdt:

Sportslige aktiviteter for bræt, jolle, flerskrog eller kølbåd
Generalforsamling, godkendt beretning og regnskab, valgt en bestyrelse og besluttet udviklingsmål og -plan for klasseorganisationens fremtid

Ansøgning 2017

Puljen for 2017 bliver uddelt i en enkelt runde.

Frist for indsendelse af ansøgning er søndag d. 5. marts 2017.
Dansk Sejlunions sekretariat behandler herefter ansøgningerne.
Dansk Sejlunion beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest fredag den 24. marts.
Ansøgninger, der sendes efter d. 5. marts vil blive behandlet i forhold til tilskud i 2018.

Klasser kan ansøge om tilskud ved at udfylde formularen nederst på denne side.

Spørgsmål vedr. tilskudsmodellen kan rettes til sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen. Se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Senest opdateret: 28. april 2017