Dansk SejlunionTilskudsmodel til klasser

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion er specialklubber, som bl.a. varetager udvikling af aktiviteter i de enkelte klasser. Klasserne løfter en opgave i dansk sejlsport i forhold til aktiviteter, herunder stævneafvikling, træningssamlinger mm. Dansk Sejlunion yder bl.a. støtte til klassernes arbejde via nedenstående tilskudsmodel.

Baggrund og formål

Dansk Sejlunion har i en årrække ydet tilskud via en tilskudsmodel til klassers deltagelse i internationale kapsejladser.

Klasser med deltagelse i internationale mesterskaber har i 2016 i samarbejde med Dansk Sejlunion udviklet tilskudsmodellen, så den i højere grad skal bidrage til følgende målsætninger:

Sportslig udvikling i klasserne.
Et løft i aktivitetsniveauet i klasserne og involvering af flere sejlere i klassernes aktiviteter.
Videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser.

Klasseorganisationer kan søge om tilskud til aktiviteter, der bidrager til de nævnte målsætninger. Læs mere i PDF-dokument herunder vedr. muligheder og indhold i ansøgning.

Tilskudsmodel 2018
Hvilke klasser kan søge?

Puljen kan søges af klasseorganisationer, som inden for det seneste år har afholdt:

Sportslige aktiviteter for bræt, jolle, flerskrog eller kølbåd
Generalforsamling, godkendt beretning og regnskab, valgt en bestyrelse og besluttet udviklingsmål og -plan for klasseorganisationens fremtid

Klassen skal desuden have sendt indhold til at få oprettet en "klasseside".

Ansøgning 2018

Puljen for 2018 bliver uddelt i en enkelt runde.

Frist for indsendelse af ansøgning var torsdag d. 1. februar 2018.
Dansk Sejlunions sekretariat behandler herefter ansøgningerne.
Dansk Sejlunion beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest fredag den 9. marts.
Ansøgninger, der sendes efter d. 1. februar vil blive behandlet i forhold til tilskud i 2019.

Klasser kan ansøge om tilskud ved at udfylde ansøgningsskema, som tilgås ved at trykke på banner herunder. Inden ansøgningsskemaet udfyldes, skal man have færdig projektbeskrivelse, budget samt referat fra klassens seneste generalforsamling klar, idet disse skal uploades sammen med ansøgningen.

Tilgaa -ansoegningsskema

Udbetaling af tilskud for 2018

Deadline for afrapportering af klassers projektaktiviteter for 2018 er d. 15 nov.

Tilgaa Skema For Udbetaling Af Stoette

Spørgsmål vedr. tilskudsmodellen kan rettes til sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen. Se kontaktoplysninger til højre på denne side.

Annonce

Senest opdateret: 1. oktober 2018