Dansk SejlunionOplæg fra Klubkonferencen 2017

Her finder du præsentationer fra Klubkonferencen 2017

Se programmet for Klubkonferencen 2017

Fælles oplæg fredag

Sejlads og Klubliv – DIN fortælling er vigtig! Input fra kommunikationseksperterne My Gaarde Andreassen (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) og Jacob Fanth (Syddansk Universitet) der fokuserer på, hvordan vi kan blive skarpere til at formidle vores personlige og inspirerende fortællinger om sejlads og klubliv.

Download præsentation

🎥 Se videointerview med My Gaarde Andreassen og Jacob Fanth

Flere unge sejlere – hvor er mulighederne? Med afsæt i den nyeste viden tager ungdomsforskeren Søren Østergaard (Center for ungdomsstudier) pulsen på nutidens aldersunge (de 13 til 25-årige) og livsunge (de 25 til 49-årige). 

Download præsentation

🎥 Se videointerview med Søren Østergaard

Fælles oplæg lørdag

Sejlads, synlighed og identitet 

”At sejle og vores maritime dannelse er en vigtig del af vores fælles kulturarv, og det er en kursgivende identitet for vores rejse ind i en uforudsigelig fremtid" - Mikkel Anthonisen

Læge og sejler Mikkel Anthonisen sejlede med projektet Oceans of Hope jorden rundt fra 2014 til 2015 med en besætning bestående af mennesker med sygdommen sklerose. Jordomsejlingen handlede om, at mennesker ramt hårdt i livet kunne genopbygge deres identitet og troen på sig selv og fremtiden som en værdig del af et fællesskab med en stærk fortælling og et meningsfuldt formål. 
Mikkel perspektiverer dette ind i vores fælles historie som søfartsnation og til en fælles bevidsthed om, hvordan vores relation til havet altid har været identitetsskabende for os søfolk. Dette at sejle kan noget helt specielt. Der er mange overførbare færdigheder fra dette at føre et skib og til det at fungere i vores samfund. Man skal som sømand vide mange ting, og man skal besidde mange praktiske kundskaber. Man skal dertil kunne samarbejde, opføre sig ordentligt og have tillid til hinanden. Alt sammen dyder og færdigheder, der er måske vigtigere at mestre i dag end nogensinde før i en verden med disruption, en rivende teknologisk udvikling og en dermed uforudsigelig fremtid. Som danskere og som søfolk har vi til alle tider været klar over vores afhængighed af omverdenen - og vi har i tillid til hinanden turdet begive os ud i det uforudsigelige, ud på havet. Som sejlere bærer vi denne identitet med os i alt, hvad vi gør og siger. Mikkel Anthonisen opfordrer til, at vi bliver mere synlige med dette budskab og derved ikke blot tiltrækker flere unge til klubberne, men også derigennem målrettet bidrager til at sætte kursen for vores samfund. 

Download præsentation

🎥 Se video om Oceans Of Hope

Synlige tilbud og fyldte klubbåde

Tursejlads, maritim dannelse og synlighed Jesper Henriksen fra Skolerne i Oure kommer med et friskt bud på, hvad sejlklubben anno 2017 skal kunne, hvis den vil være en attraktiv mulighed for (især) de unge sejlere (18 – 40 år). Oplægget tager afsæt i ny viden om aldersgruppen og deres ønsker i forhold til outdoor og fællesskaber, ligesom Jespers erfaringer fra bl.a. Oure-kurset Danmark Rundt kommer i spil.

 Download præsentation

Den aktive sejlklub Thurø Sejlklub fortalte om to forskellige aktiviteter, der ugentligt får mere end 75 medlemmer på vandet i klubbens både. 

➜ Download præsentation

Globale trends – nye muligheder Morgendagens forbrugere søger fleksibilitet, tilgængelighed og oplevelser. Hvordan kan sejlklubben drage fordel af nye trends inden for oplevelses- og deleøkonomi på vandet – og derigennem forbedre sit tilbud til medlemmerne? Oplæg ved Jonas Høgh-Christensen, OL-sejler, iværksætter m.m. 

➜ Download præsentation

Sport, udvikling og kvalitet

Aftenmatch med liv og læring I mange sejlklubber er den ugentlige aftenmatch en hjørnesten i klubbens sportslige udfoldelser – og det er op til sejlerne selv at blive dygtigere. Kan det gøres på en anden måde? Få inspiration til, hvordan klubben aktivt kan bruge kapsejlads til at dygtiggøre sejlere og få flere på vandet. Oplæg ved Peter Hansen, 49er-landstræner, Henrik Toft, Danske H-bådssejlere, og Søren Ottosen, Amtoft Lystbådelaug  

➜ Download præsentation, Peter Hansen
➜ 
Download præsentation, Henrik Toft
Download præsentation, Søren Ottosen

Ohøj – Tag Jean Côté med i jollen! Få nye vinkler på aktiviteter for børn og unge. Oplæg om, hvordan klubben skaber udvikling ved at arbejde struktureret med ambitioner og kvalitet. Få et forskningsbaseret teoretisk og praktisk perspektiv på, hvad der virker og hvorfor – herunder nye input fra professor Jean Côté, en af de førende forskere inden for talentudvikling.
Oplæg, workshop og paneldebat: Nicolas Brandt Hansen, klubkonsulent i Dansk Sejlunion, faciliterede mødet. I panelet deltog Bent Niss, NWK, Ditte Juel, Skolerne i Oure, og Peter Hansen, 49er-landstræner, Dansk Sejlunion 

Download præsentation og baggrundsartikel

Sejlsportsliga og ungdomsliga i sejlklubben Ligaen står foran sin femte sæson. Mere end 45 klubber har deltaget indtil nu. Her præsenteres det nyeste ligatiltag – ungdomsligaen. Få også de bedste tips fra ligaklubberne i forhold til at skabe synlighed og aktivitet omkring klubbens liga engagement.
Oplæg: Peter Wolsing, projektleder for Sejlsportsligaen, og repræsentanter fra forskellige klubber, der deltager i Sejlsportsligaen

Download præsentation

Synlig ledelse

Klubledelse, kommunikation og klubudvikling Fire kendetegn er gennemgående for klubber, der lykkes med udvikling.
1. De arbejder med involverende og udadrettet kommunikation
2. De arbejder med fælles retning
3. De er i besiddelse af mod
4. De arbejder strategisk og proaktivt
Oplægget stiller skarpt på, hvordan disse kendetegn kommer til udtryk – og hvordan man kan arbejde med dem i praksis. Oplæg ved Christian Røj Jørgensen, cand. scient. i idræt, SDU, og forskningsassistent

 Download præsentation

🎥 Se videointerview med Christian Røj Jørgensen

Fra idé til virkelighed – om kommunikation og lederskab Oceans of Hope opstod som en idé og endte med at blive til virkelighed. At realisere gode ideer kræver både synlig ledelse og aktiv kommunikation. Hør om, hvordan man motiverer og engagerer frivillige, netværk og sponsorer for at nå sine mål. Oplæg ved Mikkel Anthonisen, sejler, læge og stifter af Oceans of Hope

➜ Oplæg på vej...

Vild med Vand – Hvordan motiveres en hel by til at være frivillig? Hvordan det er lykkedes Kerteminde at rekruttere og motivere en hel by af frivillige til at være gode værter og tage imod de mange lystsejlere, der hvert år besøger Kerteminde Marina. Oplæg ved Else Møller, tidl. borgmester i Kerteminde, formand for foreningen Turismens Venner

➜ Download præsentation

Kommunikation og digitalt klubliv

Nå medlemmer via sociale medier Med viden og indsigt bliver klubbens Facebookside endnu bedre og sjovere. Forvent, at det nørdede bliver inspirerende og konkret, når du lærer, hvordan Facebook “tænker”, og hvordan I kan udnytte det som forening? Oplæg ved Jakob Lind Tolborg, cand.polyt., ph.d., stifter af Løbeklubben på Facebook og konsulent med fokus på idræt og sociale medier

 Download præsentation

🎥 Se videointerview med Jakob Lind Tolborg

Vild med vand – Lokal synlighed giver flere deltagere Få en værktøjskasse fyldt med inspiration til, hvordan I får mere lokal synlighed. Birger Lenvig har mange års erfaring med at skabe synlighed som talsperson og gennem pressearbejde. En stor del af hans erfaring stammer fra samarbejde med frivillige og foreninger. Oplæg: Birger Lenvig, konsulent, tidl. kommunikationschef i Ældresagen

➜ Download præsentation

Det digitale klubfællesskab Der er internet overalt – også i sejlklubben og blandt medlemmerne. Kom med på en rejse ind i det digitale klubfællesskab. Forstå betydningen af, at medlemmerne er online og forbundne  24/7. Vær med til at debattere, hvilke udfordringer og muligheder udviklingen skaber. Oplæg: Martin Hedal, cand. mag. i medievidenskab, freelance kommunikatør og projektleder, bl.a. med erfaring fra IDAN og Dansk Orienterings-Forbund

Download præsentation

    

Lokal politik og relationer

Vild med Vand – Kommuner der ser blåt! Hvordan er Vild med Vand og Havnens Dag interessant i et kommunalt perspektiv? Få inspiration til, hvordan man lokalt kan skabe samarbejde med kommunen. Oplæg ved Gitte Hyttel Skrubbeltrang, chefkonsulent, Frederikshavn Kommune, og Thomas Bjørn-Lüthi, kultur og fritidskonsulent, Aabenraa Kommune 

 Download præsentation, Frederikshavn Kommune
 Download præsentation
, Aabenraa Kommune

Nye muligheder for klubbens bygninger og faciliteter Med ændring af Naturbeskyttelsesloven og Planloven i juni 2017 er der givet mere rum til friluftsliv og turisme inden for strandbeskyttelseslinjen. Det kan have betydning for klubber med beliggenhed på havne eller strande, hvis de skal i gang med at bygge eller renovere. Få overblik og dyk ned i de konkrete muligheder, der gælder for sejl- og windsurfklubber. Oplæg ved Margit Lund Kristensen, fuldmægtig i Kystdirektoratet

➜ Download præsentation

Set udefra – hvad er sejlklubbens rolle i lokalsamfundet? Bliv klogere på, hvordan en sejlklub ser ud med kommunale briller. Hvilke muligheder rummer klubben? Og hvordan kan klubben positionere sig i det lokale fritids- og foreningsliv? Oplægget rummer konkrete tips og idéer til, hvordan man som sejlklub kan tænke i samarbejde og muligheder med kommune og det øvrige foreningsliv. Oplæg ved Jesper Gemmer, by- og havneudviklingschef, Horsens Kommune, Kurt Smidt, fritidschef, Kolding Kommune, Lasse Lyck, PA-konsulent, DIF

➜ Download præsentation, Jesper Gemmer, Horsens Kommune
➜ Download præsentation, Kurt Smidt, Kolding Kommune

➜ 
Download præsentation, Lasse Lyck, DIF

🎥 Se videointerview med Jesper Gemmer

Senest opdateret: 8. december 2017