Dansk SejlunionSkab frivillighed i sejlklubben

Bliv klog på frivillighed i sejlklubben og få gode værktøjer til at understøtte arbejdet med frivillige.

Sejlklubbernes frivillighedsgrad scorer højere end gennemsnittet af foreninger og klubber (se IDAN's undersøgelse) - men det er alligevel til stadighed en opgave at få flere til at være med som frivillige. IDAN-undersøgelsen viser samtidig, at klubber med en strategi eller plan for frivillighed har væsentlig flere frivillige end klubber uden.

Herunder kan du blive klogere på frivillighed i de danske sejlklubber og få inspiration til arbejdet med frivillighed:

Frivillighed i sejlklubberne

Klubundersøgelsen i Havets Motionister viser, at kun én ud af 10 sejlklubber har en plan for, hvordan de arbejder med frivillighed (se Havets Motionister - delrapport 2). 

Ydermere viste medlemsundersøgelsen (se Havets Motionister - delrapport 3), at ca. 20 % af klubmedlemmerne, gerne vil være med til at bidrage frivilligt - de er bare ikke blevet spurgt endnu

Frivillighedsundersøgelsen viser også, at det er vigtigt at: 

  • give indflydelse på hvordan opgaver skal løses
  • gøre det muligt at bidrage fleksibelt og på forskellige måder
  • organisere opgaverne, så der er flere der løser dem sammen
Lav en plan for frivillighed

Hvis klubben skal gøre én ting ting ift. arbejdet med frivillighed, så er det at lave en plan.

Dansk Sejlunion anbefaler, at klubbens bestyrelse sætter “frivillighed" på dagsordenen på et møde, med det mål at lave en enkel plan for, hvordan klubben skal arbejde med frivillighed i de kommende 6–12 måneder.

Det kan være en god idé at udpege frivillighedsansvarlige, der har til opgave at arbejde med frivillighed løbende.

De frivillig ansvarlige sørger bla. for at: 

  • skabe overblik
  • finde frivillige
  • organisere hverdagen
  • pleje og anerkende de frivillige
  • gøre de frivillige endnu bedre

Find flere gode værktøjer længere nede på siden til arbejdet.

Værktøjer og metode


Danmarks Idrætsforbund har udviklet rigtig mange brugbare værktøjer og metoder i arbejdet med frivillige som findes på frivillighedstjek.dk. Her finder du link til de konkrete områder i arbejdet.

Ledelse og organisering

Ledelse og organisering er afgørende for, at klubben giver gode oplevelser til medlemmer, frivillige, forældre mv.

➜ Find værktøjer til ledelse og organisering

Rekruttering og fastholdelse

Frivilligheden er den største og vigtigste ressource i klublivet. Derfor er rekruttering og fastholdelse af frivillige en af de vigtigste opgaver for klubben.

➜ Find værktøjer til rekruttering og fastholdelse

Synliggørelse og anerkendelse

Alle mennesker kan godt lide at være en del af en succes, og vi vil gerne roses, når det går godt. Så klap de frvillige på skulderen og synliggør deres indsats. Det fortjener de.

➜ Find værktøjer til synliggørelse og anerkendelse

Inspiration


Find herunder øvrig inspiration til arbejdet med frivillighed:

Klub Frivillig

Klub Frivillig er et gennemført eksempel på, hvordan man med succes kan sætte frivillighed på en foreningsformel. 

Mød i videoen Lasse fra Klub Frivillig der deltog i Klubkonferencen 2016 og hør mere om hvad der er genvejen til flere frivillige.

Find også inspiration i Klub Frivilligs præsentation fra Klubkonferencen 2016.

7 gode råd til at blive flere frivillige

DGI har syv gode råd til at få flere frivillige - find dem her.

Senest opdateret: 6. december 2016