Dansk SejlunionHavnemanøvre

Se her instruktionsvideoer til havnemanøvre.

Læg fra kaj med pålandsvind

Her ser vi hvordan man sejler en båd "over spring" ved stævnen og kommer væk fra kajen når der er pålandsvind. Denne teknik kan bruges, uanset hvor hårdt vinden blæser.

Stævn fra kaj i pålandsvind

På denne video sejles der "over spring" fra en agter klampe. Teknikken bruges når du skal væk fra en kaj og der er pålandsvind. Fordelen ved denne teknik er at du kommer ud med forenden, hvilken ved sige to fortsætter fremad når stævnen er langt nok ude.

Vend en båd i et snævrt løb

Det kan være svært at få vendt båden i et snævert løb, især hvis vinden blæser. Her ser vi hvordan dette gøres let og elegant ved brug af en "K" vending.


Læg til alene

Jack Klange forklarer her de basis principper vi skal være opmærksomme på når vi skal lægge til. Som han forklarer er der tre gylden regler.Læg til ved en bøje

Når nu du skal lægge til ved en Dansk Sejlunion turbøje (eller anden bøje), er det godt at kunne teknikken. Jack viser os hvordan.

Vend i en snæver sejlrende

Her viser Jack os både hvordan vi vender båden i et snævert løb. Men ikke blot hvordan, han forklarer også hvorfor vi skal foretage vending til styrbord - og kun til styrbord, samt hvordan vores "propwalk" bliver et nyttigt værktøj.


Læg til og fra kaj i pålandsvind

Jack viser os her hvordan vi "lander" båden med pålandsvind, og ikke mindst hvordan vi får båden væk fra kajen i en hård pålandsvind.


Propwalk - og hvordan bruger man det

I denne video forklarer og diskutere Jack "propwalk", og hvordan vi bruger den til vores fordel. Desuden viser han hvordan vi sejler ind i en båse når vi har både vind og strøm agten fra, hvilken nok er både den farligste og mest vanskelige situation vi kan løbe ind i.Lægge til mod vinden

Her ser vi hvordan, vi bruger vores spring når vi skal ind i båsen, og vinden kommer fra siden. Dette er mange sejleres mareridt.


Lægge til mod vinden ved fralandsvind

Yderligere en situation hvor vi skal lægge til med sidevind. Smukt kan det gøres, og uden besvær.


Lægge til mod vinden ved pålandsvind

Der er mange varianter af lægge til med sidevind. Her gennemgår Jack yderligere en.Effektiv brug af fender

Vi har alle en tendens til at bare hænge vores fendere over siden. I denne video fortæller Jack os om, hvordan vi kan bruge vores fendere mere effektiv og bedre beskytte vores båd.


Midterspring

Jack diskutere brug af midterspring, og hvad man gør hvis man ikke har en midt klampe. Og så viser han en single-handed tillægning.

Senest opdateret: 9. juni 2015