Dansk SejlunionSejlsportsligaen og klubudvikling

Kom i mål med Sejlsportsligaen som løftestang for klubudvikling!

De dystende klubber i Sejlsportsligaen er hinandens modstandere til stævnerne.

Ikke desto mindre er deltagelsen i Sejlsportsligaen et godt afsæt til, at klubberne kan være hinandens medspillere i at udvikle sejlsporten!

Dansk Sejlunion ser Sejlsportsligaen som én iblandt mange muligheder for klubudvikling.

På baggrund af liga-klubbernes erfaringer og idéer, har Dansk Sejlunion udviklet et katalog om "Sejlsportsligaen som løftestang for klubudvikling".

Download katalog om
Sejlsportsligaen og klubudvikling

Workshops om Sejlsportsligaen og klubudvikling

Er din klub visionær og ambitiøs?

Visionære og ambitiøse klubber i dansk sejlsport har en fælles drøm om at udvikle sporten. Udvikling af sejlsporten sker bedst i klubberne! Sejlsportsligaen er én iblandt talrige muligheder for at lave deciderede klubudviklingsforløb - og dén mulighed vil Dansk Sejlunion benytte sammen med de visionære klubber i Sejlsportsligaen …

At komme fra idé til handling og fra drøm til virkelighed kræver en indsats. Dansk Sejlunion tilbyder klubberne i Sejlsportsligaen at deltage i workshops, hvor idéer kan omsættes til handling, og hvor drømme kan blive til virkelighed.

Dit bidrag kan gøre en forskel!

I 2017 har Dansk Sejlunion inviteret til workshops med et bredt fremmøde af deltagere, som har omfattet:

  • Deltagere med lederfunktioner
  • Ungdomsledere
  • Unge sejlere
  • Besætningsmedlemmer
  • Alle andre relevante personer i forhold til den enkelte klubs motivation for at være en del af Sejlsportsligaen.

Hvornår er der workshops?

I 2017 er der afholdt tre regionale workshop om "Sejlsportsligaen som løftestang for klubudvikling", hvor der er blevet stillet skarpt på den enkelte klubs muligheder med klub-individuelle projektplaner for sæsonen 2017.

23. marts: Yachtklubben Furesøen
30. marts: Horsens Sejlklub (Mongo)
6. april: Svendborg Sunds Sejlklub

Til workshops er der arbejdet udfra:

Vi identificerer de gode erfaringer.
Vi sætter billeder på drømme.
Vi laver projektplaner for de deltagende klubber og navigerer uden om barrierer.
Vi tager afsæt til handling umiddelbart efter workshops.
Vi videreudvikler og opdaterer idékataloget fra 2016 og materialer til klubudviklingsprojekter.

Marts til november 2017

Klubber implementerer tiltag ud fra de individuelle projektplaner fra workshops i foråret.
› I efteråret 2017 afholder Dansk Sejlunion en opsamlende workshop, hvor vi tager udgangspunkt i erfaringerne fra sejlsæsonen og tager afsæt til handlinger i 2018.

Senest opdateret: 15. maj 2017