Dansk SejlunionTil sejlere, trænere og ledere

På denne side kan du finde relevante redskaber og modeller for træning

Følg med på sociale medier

Dansk Sejlunion sport

Siden henvender sig til sejlere, trænere, forældre,
klasseorganisationer med interesse for talent og -elitearbejde

Dansk Sejlunion trænernetværk

Siden henvender sig trænere, der deler erfaringer og værktøjer
Guide til mobilvideo

Mobilvideo er et hurtigt og effektivt værktøj, du som sejler kan bruge på sociale medier, især Facebook, til at kommunikere om din karriereudvikling og dermed styrke din personlige branding. 

For at komme godt i gang er her en guide til brug af mobilvideo 

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål - kontakt Flemming Ø. Pedersen, presseansv., flp@sejlsport.dk / mob. 2618 7450 

Vejledning til sponsorlogoer

Find herunder vejledninger til placering af sponsorlogoer (DS-sponsorer og personlige sponsorer):

Vejledning til Sejlerlandsholdet

Vejledning til Udviklings- og Ungdomslandsholdet

For spørgsmål kontakt Frank Eriksen, frank.eriksen@sejlsport.dk

Om aktiviteter

Dansk Sejlunion har fokus på tre aktiviteter:

  • Almanakkerne bruger vi sammen med klasserne til at sikre gode aktiviteter året rundt
  • Ativitetskalenderen, der altid er opdateret med aktiviteter, hvor Dansk Sejlunion er en vigtig part i træningslejre og workshops.
  • Klassernes sider, hvor du kan finde klassernes aktiviteter

Hvad er almanakken?

Almanakken er et redskab til at sikre en god plan over året, hvor aktiviteter er koordineret og fordelt på en hensigtsmæssig måde. Med almanakken opfordrer vi til, at alle parter bruger den skabelon, som almanakken udgør til at planlægge klassens aktiviteter.

Almanakken findes i to udgaver:

  • Almanakken 14-25 år. Denne almanak er for sejlere, klubber og klasseorganisationer med sportsligt sigte og nationalt/internationalt niveau.
  • Almanakken 11-15 år. Denne almanak er for sejlere, klubber og klasseorganisationer med sportslig sigte og nationalt/internationalt niveau.
Almanakken 11 15 Aar
Almanakken 14 25 Aar

Se Dansk Sejlunions aktiviteter for talent-sejlere og klassernes sider ved at trykke på bannere herunder.

Sejlsport og uddannelse

Uddannelse og sejlsport skal hænge sammen

Sejlsport og uddannelse skal hænge sammen. Dygtige atleter er samtidig studerende og sammen med Team Danmark har vi i dag rigtigt gode muligheder for at hjælpe atleter med bedre vilkår under deres adgangsgivende uddannelser.

Alle unge sejlere i Danmark som søger ind på, eller allerede går på en adgangsgivende uddannelse har mulighed for at søge en Team Danmark godkendelse til deres uddannelsesinstitution. Vilkårene er forskellige, da det er op til institutionen at opsætte de vilkår de kan tilbyde. Grundlæggende i Team Danmark godkendelsen ligger dog, at man ikke bliver tilskrevet fravær for trænings- og konkurrenceaktiviteter, der er godkendt af forbundet.

Team Danmark tilbyder denne godkendelse til de bedste atleter i landet, inden for deres aldersgruppe og deres disciplin. Og i sejlsport står Dansk Sejlunion på mål for, at de sejlere, som får lov at søge, lever op til de krav.

På de videregående uddannelser er forholdene mindre ensartede. Men rigtigt mange videregående uddannelser er i dag interesserede i at give atleter særligt gode vilkår. Det gælder både boglige og håndværksmæssige uddannelser.

Det gælder eksempelvis i Aarhus med organisationen AU elitesport. Denne organisation er paraplyorganisation for atleter indenfor en lang række videregående uddannelser i Aarhus. Formålet er at gøre tilværelse bedre for atleterne. Den rigtigt positive historie i dette er, at selvom atleter jo har to interessere – uddannelsen og idrætten (dual career), så viser undersøgelser at atleter er mere effektive på uddannelserne en almindelige studerende.

Atletvilkår på adgangsgivende uddannelser

Bliv godkendt til uddannelsestilpasning

Ansøgning om sportslig godkendelse (Team Danmark)

Atletvilkår på videregående uddannelser

Skal du til at læse videre ad boglig eller håndværksmæssig vej, så findes der i dag rigtigt mange muligheder for at tilpasse uddannelse til et liv med idrætten.

Kontakt Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, for at få hjælp og rådgivning til at finde din vej.

Diplomsejler App

Dansk Sejlunions Diplomsejler-app hjælper sejlere og trænere med inspiration til træningen via forskellige øvelser. Tryk på banneret herunder for at hente Diplomsejler-app.

Analyse af din profil

Her finder du tre redskaber du kan bruge til at få overblik over din performance – hvad er du god til, og hvad skal du udvikle på (træne)?

Præstationscirklen

Præstationscirklen er god til at give et hurtigt overblik indenfor de 8 temaer. Noter indenfor hver kategori i punktform, hvad du har af ting du bør arbejde med. Vælg eventuelt at give dig selv en score i hver kategori, så du kan se hvor du skal udvikle mest i din træning. Det er selvfølgelig absolut bedst at du gennemgår din profil sammen med din træner

Kapacitetsanalysen

Denne model er mere skematisk. Her scorer du dig selv på en række faktorer. Og du scorer samtidig hvad verdensklasseniveauet er på samme faktor. Når du ser på forskellen imellem de to scorer får du en ide om, hvad du skal udvikle på.

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen er til at styre dit arbejde med dine udviklingsmål. Når du har identificeret hvad du skal arbejde med, så kan du med udviklingsplanen beskrive den proces du skal gennemgå for at gennemføre udviklingen. 

Praestationscirklen
Udviklingsplan
Kapacitetsanalyse
Taktik og strategi

Under udarbejdelse

Fysisk træning

Aldersrelateret træning (ATK)

Her kan du læse alt det grundæggende om fysisk træning for sejlere og i forhold til alder og udvikling. Fysisk træning kan let være en del af sejlsporten i gennem hele livet. For børn kan fysisk træning formes som lege, og det kan eksempelvis have stor social eller personlig betydning for den enkelte sejler, ligesom det kan have stor social betydning en gruppe. Læs mere om fysisk træning i forhold til alder herunder.

Fysisk Traening Og Leg
Fysisk Traening For Talent Og Elite
Fysisk Traening Til Forskellige Maalgrupper

Mød vores trænere

Under udarbejdelse

Træningsprogrammer:

Her finder du træningsprogrammer. Træningsprogrammerne er ikke kategoriseret. Men det fremgår af deres navn, hvad formålet med programmet er. De øvelser, du finder i programmet, kan du enten læse og forstå ud fra programmet. En del af øvelserne findes længere nede på siden. Her finder du blot øvelsen med det samme navn, og så kan du se en lille film om, hvordan øvelsen skal udføres rigtigt. Har du spørgsmål skal du blot ringe til Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen. Se programmerne herunder.

Physical Warm Up Dec2014
Yoga Praesentation Til Ds Toertraeningslejr
Basis knætræningsprogram
Basis Skulderprogram

Træningsøvelser:

Herunder finder du en række øvelser, som vores trænere anvender sammen med sejlerne. Listen med øvelser opdateres løbende.

Øvelserne er kategoriseret ud fra deres primære formål:

Styrke
Udholdenhed
Hurtighed
Smidighed
Koordinering

Husk at selvom en øvelse har et primært formål, så har den - eller kan også have effekt – på andre områder.

Øvelserne ligger som små dogmefilm. Filmen starter med fokus på et stykke papir. Her kan du læse nogle detaljer om øvelsen – hvordan den gennemføres rigtigt. Der er også beskrevet, hvem øvelsen er rettet imod. Nogle øvelser kan være svære at gennemføre for uerfarne atleter. Det er vigtigt ikke at gå frem for hurtigt. Er du i tvivl, om du eller en sejler kan anvende en øvelse, så kontakt først Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen.

Se sektion med videoer her

Diplomsejler-App

Se desuden træningsøvelser på Diplomsejler-App ved at trykke på link herunder.

Diplomsejler-App

Ernæring

En god kost er meget vigtig for unge og voksne mennesker generelt, men særligt for idrætsudøvere. Kosten har betydning for at have den energi, du skal bruge for at præstere. Men det har også stor betydning for din evne til at restituere og din evne til at modstå sygdom og skader. Du kan læse meget om kost og ernæring herunder.

Læs dokumenter om kost og ernæring fra bogen "ATK i Sejlsport":

Sejlerens Uundvaerlige Braendstof Fra Atk

Kost på konkurrencedage:

Marie Louise Brøndum Svendsen ("Riss") er uddannet i idræt med fokus på ernæring. På Dansk Sejlunions Tørtræningslejr 2016 præsenterede hun et oplæg om kost og sejlsport. I oplægget var der fokus på blandt andet den udfordring sejlere har med at få spist rigtigt på lange konkurrencedage. Du kan se "Riss’" oplæg fra Oure herunder. Du får også de fine opskrifter på brød og snacks som kan anvendes til dage med høj aktivitet og stort energibehov. 

Kost For Sejlere
Opskrifter Paa Gode Snacks Og Broed

Sportspsykologisk træning

Under udarbejdelse

Træner- og lederredskaber

Sejlersamtaler

Sejlklubbens hovedaktivitet for unge i alderen 15-23 år er at arrangere og organisere aktiviteter for og sammen med dens medlemmer. Sejltræning, klubmesterskab, stævnedeltagelse, fysisk træning, sociale aktiviteter mv.

Men vil man hjælpe de unge bedst muligt med deres udvikling og trivsel og vil man skabe et rigtigt godt klubmiljø, så kræver det inddragelse og dialog med sejlerne.  Sejlersamtaler er en overskrift for nogle af de interaktioner man som klubtræner eller klubleder kan have med sejlerne. Med intern erfaring i Dansk Sejlunion og med input fra trænere og ledere fra ca. 10 sejlklubber er dette en vejledning, en samling af gode råd og gode ideer til at udvikle klubbens arbejde med unge sejlere ved hjælp af sejlersamtaler.

Samtale redskabet ”sejlersamtaler basis” er et rigtigt godt og overskueligt redskab til at gennemføre en samtale med den enkelte sejler om dennes udvikling og trivsel.

Her kan du læse om sejlersamtaler

Her kan du finde guide til sejlersamtaler

Sejlersamtaler – basis med figur

Sejlersamtaler - basis

Analyse af klubbens storjolletræning

En analyse af en klubs storjolletræning handler om to ting: den ramme klubben sætter om træningen, og træneren selv.

Træneren er central. Træneren er den person, der er nærmest den unge sejler. Derfor er det vigtigt, at træneren er opmærksom på sine kompetencer sine stærke og svage sider, og at han/hun både bruger og udvikler sine ressourcer bedst muligt. Se mere om trænerens rolle i bogen "Aldersrelateret træning i sejlsport".

Trænercirkel – sportslige kompetencer

Der er lavet to kompetencecirkler til klubtræneren. Den ene kompetencecirkel hedder ”Trænercirkel – sportslige kompetencer”. Den indeholder de samme kompetencer, som storjollesejleren skal kunne. Det er naturligt, at en træner har et vist kendskab til de fleste felter inden for de sportslige kompetencer, så han/hun kan hjælpe sejleren med at blive bedre på konkrete udfordringer. Men det er ikke afgørende for god klubtræning eller god træning i det hele taget. Som træner kan man sagtens sætte en ramme, hvor en gruppe af sejlere kan hjælpe hinanden med at skabe udvikling.

Trænercirkel – rammen om træning

Den anden kompetencecirkel, som retter sig mod træneren, er "Trænercirkel – rammen om træning". Denne kompetencecirkel retter sig imod træningssituationen med de forskellige faser. For at få succes som træner er det vigtigt, at man er forberedt, og at man sammen med sejlerne kan sætte scenen for god dialog. Det handler om at være forberedt til træningen med gode ideer og derefter at skabe en god dialog og et godt socialt fællesskab imellem sejlerne. Miljø og fællesskab er samtidig dét, der gør det sjovt som ung at være med, og fællesskabet støtter den enkelte sejler, når der er lidt modgang enten i sejladsen eller et andet sted i livet.

Klubtræning - klubrammen

Træneren kan ikke fungere uden en god klub. Den tredje kompetencecirkel retter sig mod klubben som ramme for storjolletræning. Kompetencecirklen kaldes ”Klubtræning – klubrammen”. Denne cirkel beskæftiger sig med klubbens ramme for sejlere og trænere. Er der de nødvendige faciliteter? Faciliteter skal ikke være prangende, men de skal være tilgængelige, og de skal fungere. Støtter klubben de unge i deres sejlsport, og har de unge sejlere indflydelse?

Samarbejde med Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion vil meget gerne møde klubberne og medvirke til at udvikle klubbens storjolletræning. Vi kommer derfor gerne ud og deltager i træningen. Efterfølgende sætter vi os sammen og laver en analyse af træningen.

Vores hjælp og støtte til at udvikle klubbens træning kan tage forskellige former. Vi kan komme til klubben og hjælpe direkte. Det kan eksempelvis være i et samarbejde med den lokale kommune. Men en stor del af vores hjælp og den mest direkte hjælp til klubtræningen vil blive givet i workshops, hvor enten trænere eller ledere kan mødes og få nye input, redskaber og idéer til at gøre klubtræningen bedre.

Traenercirkel Sportslige Kompetencer
Traenercirkel Rammen Om Traening
Klubtraening Klubrammen
Viden om sejlsport

Vejr, vind og vand

Herunder finder du de mest anvendte vejrtjenester, der leverer prognoser og data om vind, strøm og bølger. Fokus er selvfølgelig på Europa, hvor langt det meste af vores sejlads foregår, men der er også vejrtjenester for andre verdensdele.

Mange vejrtjenester anvender de samme basisdata. Det betyder, at hvis man anvender flere vejrudsiger for at blive mere sikker på nogle sejladsforhold, kan man snyde sig selv. Man skal aldrig underkende lokal viden, og erfaring man selv oparbejder, imens man forbereder sig til en konkurrence ”on location”.

Danmarks Meteorologiske Institut

Met-Office

Hos DMI kan du finde:

Havprognoser med vind og vindstyrke. Se under ”Hav”.
Vejrkort med isobarer i det nordlige Europa. Se under ”Vejr”
Bølgeprognoser med retning og højde. Se under ”Hav”
Strømprognoser. Se under ”Hav”

Tilgå side her

Den engelske vejrtjeneste Met-Office er rigtig god med isobarkort over hele Europa. Se under ”Weather og surface pressure charts”

Desuden har de gode vejrudsiger for hele England.

Tilgå side her

Forsvarets Center for Operativ Oceanografi

YR.NO

FCOO har gode prognoser for bølger og strøm i danske farvande.

Tilgå side her

YR.NO har vundet stor udbredelse i Danmark. Mange – endda ikke-sejlere bruger YR.NO. Vejrudsigten er ret simpel og anvender mest symboler.

Tilgå side her

Windguru

Windity.com

Windguru er efterhånden legendarisk. Det var en af de første vejrtjenester med hurtige og lokale prognoser. Windguru har først og fremmest fokus på vind. Der findes en PRO-udgave, som har meget stor nøjagtighed og værdi. Windguru er ikke altid god til at indfange lokale termiske forhold som fx søbrise.

Tilgå side her

Mange olympiske sejlere anvender windity.com.

Siden kræver lidt tilvænning, men når du har fundet ud af det, findes der både vind, temperatur, bølger, lufttryk og meget mere.

Siden er meget visuel, og særligt det at zoome ud og ind giver en forståelse for eksempelvis lavtryk.

Tilgå side her

Windfinder

Windfinder dækker vind- og bølgeprognoser for hele verden. Siden er meget brugbar, hvis du skal sejle i et bestemt område. Bl.a. har den landkort-prognoser for forskellige sider i det samme område. Du kan således søge meget lokalt.

Siden har statistik over vindudvikling i den seneste tid, ligesom der også findes grafer over høj- og lavvande, hvilket kan være vigtigt at have styr på mange steder.

Tilgå side her

Team Danmark Støttekategorier

Se mere om Team Danmarks grundlag for tildeling af økonomiske midler i relation til atleter og specialforbund.

Klik på logo herunder for at tilgå information fra Team Danmark.

Team _danmark _logo

Fortællinger fra udviklingsmiljøer

Senest opdateret: 21. august 2017