Dansk SejlunionLederkurser

Dansk Sejlunion tilbyder kurser inden for forskellige områder i klubledelse.

Klubledelse og konflikthåndtering

Kurset henvender sig til ledere i sejlklubber, som har interesse i at forstå, hvilke krav der stilles til klubbens vedtægter for, at de kan fungere som et godt værktøj i klubbens daglige virke. Som leder vil du også gerne være i stand til at håndtere uenigheder og konflikter blandt klubbens medlemmer – før problemerne udvikler sig og i værste fald truer fællesskabet i klubben.

På dette aftenkursus lærer du om, hvilke krav eksterne sam­arbejdspartnere (fx DIF og Dansk Sejlunion) stiller til klubbens vedtægter – herunder krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Du lærer om, hvordan din klub opbygger regler og vedtægter på en hensigtsmæssig måde. På kurset bliver du introduceret til konfliktpyramidens hemmeligheder, og du lærer om krav i forbindelse med eksklusioner.

Kurset giver en væsentlig og konkret viden, der klæder dig på til at give din egen klubs vedtægter et servicetjek. Det er vigtigt at sikre den gode stemning i klubben – nu har du bedre værktøjer til at opfange og håndtere konflikter i opløbet, så de ikke udvikler sig. Og hvis det mislykkes, så ved du nu, hvordan du tackler det videre forløb med eventuel eksklusion på en sober og rigtig måde.

Kursusindhold

• Krav til vedtægter
• Konflikthåndtering
• Krav ved eksklusioner

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at trykke på banneret "Kursuskalender" til højre.

Den gode generalforsamling

Kurset henvender sig til klublederes, som gerne vil sikre, at klubben afvikler gode generalforsamlinger, der følger alle de gældende regler og principper i foreningslivet.

På kurset gennemgås alle de formalia, som bestyrelsen skal være opmærksom på, når generalforsamlingen indkaldes og afvikles. Herunder med fokus på varsling, dagsorden, indsendelse af forslag mv.

Kurset har særligt fokus på dirigentens vigtige rolle i forhold til at sikre en succesfuld afvikling af generalforsamlingen. Kurset lægger også vægt på, hvordan generalforsamlingen undgår at blive for tilbageskuende – for i stedet at rette blikke mod det udviklende og fremadrettede klubarbejde.

Kursusindhold:

  • Indkaldelse og afvikling
  • Dirigentens rolle
  • Fokus på udvikling og fremtid

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at trykke på banneret "Kursuskalender" til højre.

Frivillighed med glæde

Mange sejlklubber har en udfordring med at skaffe frivillige kræfter. Hvis det også gælder i din klub, kan man med fordel følge kurset ”Frivillighed med glæde”, hvor der præsenteres værktøjer, der kan hjælpe klubben med at rekruttere og fastholde gode loyale frivillige kræfter.

Med udgangspunkt i www.frivillighedstjek.dk introducerer kurset en række afprøvede metoder, der virker i forhold til ledelse af frivillige. Herunder tages der udgangspunkt i begreberne ”anerkendelse”, ”rekruttering” og ”fastholdelse”.

Kurset veksler mellem oplæg og gruppearbejde.

Kursets varighed er ca. 2 timer.

Kursusindhold:

  • Ledelse af frivillige
  • Anerkendelse
  • Rekruttering og fastholdelse

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at trykke på banneret "Kursuskalender" til højre.

Lederkurser

Senest opdateret: 8. september 2015