Dansk SejlunionSejlerskoleinstruktør

Du er øvet sejler – og skal nu i gang med at tilrettelægge og gennemføre undervisning af voksne kølbådssejlere i klubbens sejlerskole.

Du vil gerne kende de krav, der stilles til dig og dine elever, og du vil gerne have viden om undervisning. 

Hvad lærer du

På kurset lærer du om rammerne for dit arbejde som frivillig instruktør.  Og du lærer at planlægge og gennemføre undervisningen, så dine elever tilegner sig de nødvendige tekniske færdigheder og samtidig får en grundig indføring i sikkerhed. Også voksenpædagogik indgår i kurset. 

Hvad kan du bagefter?

Du har nu viden og indsigt, der giver dig mulighed for at instruere nye kølbådssejlere i klubbens sejlerskole. Og du har fået en forståelse for, hvordan man inspirerer nye sejlere til for alvor at kaste sig over sejlerlivet.

Kursusindhold
  • Lektionsplanlægning
  • Sikkerhed og instruktion
  • Indsigt i voksenpædagogik

Se udbudte kurser på mit.sejlsport.dk

Senest opdateret: 5. september 2018