Dansk Sejlunion11. maj 2015 13:09 af Flemming Ø. Pedersen

8 mio. kr. til oplevelser på vandet og i havnen

Vild med Vands nye logo bliver gennemgående i alt, der har med projektets aktiviteter at gøre. Logodesign: Kreativ Zone

Millionuddeling fra Nordea-fonden skal over de næste tre et halvt år skabe nyt liv og flere aktiviteter i lystbådehavnene. Projektet hedder ”Vild med Vand – Velkommen på havnen”.

Der er lagt an til en af de mest ambitiøse fornyelsesprojekter nogensinde i de danske lystbådehavne, når projektet ”Vil med Vand – Velkommen på havnen” skydes i gang fra efteråret.

På baggrund af en fælles ansøgning fra Dansk Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) har Nordea-fonden besluttet at uddele otte millioner kroner til Vild med Vand-projektet over en periode på tre et halvt år.

Målet med projektet er at åbne lystbådehavnene op, så langt flere danskere får let adgang til de mange oplevelser og aktiviteter, som havnene indbyder til – men som i dag slet ikke indfrier deres potentiale.

Opgør med lukkede miljøer
”Vi ved fra en Gallup-undersøgelse, at danskerne over en bred front er vilde med vand – og at rigtigt mange gerne vil dyrke en fritidsinteresse knyttet til vandet, hvis de fik muligheden. I dag er udfordringen, at mange oplever havnene som lukkede miljøer forbeholdt sejlere. Opgaven for Vild med Vand bliver at ændre dette fastlåste billede,” siger Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion.

Uddelingen fra Nordea-fonden vil give lystbådehavnene et samlet løft, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID:

”Vi er utroligt glade for og stolte over Nordea-fondens interesse for Vild med Vand-projektet. Det åbner mulighed for en koordineret indsats, som vil hjælpe havnene til at indfri deres potentiale som byens åndehul, fristed og rekreative samlingspunkt, hvor alle med lyst til vandet føler sig velkomne. Mange havne står allerede på spring for at komme i gang,” siger Jesper Højenvang.

Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen, lægger vægt på danskernes nære tilknytning til vandet:

”Danmark har mere end 7000 km kyststrækning, og ingen danskere har mere end 50 km til kysten. Havet er således en del af danskernes DNA. Derfor er det glædeligt, at Vild med Vand vil byde alle danskere velkommen på havne over hele landet og give mulighed for at deltage i sjove aktiviteter. Dermed bliver Nordea-fondens fokus på det gode liv afspejlet i et aktivt og engageret friluftliv,” siger Henrik Lehmann Andersen.

En årlig Havnens Dag
Konkret handler Vild med Vand både om at skabe nye aktiviteter i de enkelte havne og samtidig gøre eksisterende tilbud mere synlige og tilgængelige. Målet er, at 100 havne gradvist tilslutter sig projektet som Vild med Vand-havne – og sætte skub i en udvikling med fokus på mere åbenhed og flere aktiviteter.

”Det er vores ambition at nå ud til et bredt udsnit af befolkningen. Blandt andet ved at lancere en årlig ”Havnens Dag” og andre tiltag, der skal understøtte den enkelte havns udvikling,” siger Jesper Højenvang, FLID.

Inden sommerferien vil alle FLID-havne og klubber i Dansk Sejlunion modtage en invitation til at blive Vild med Vand-havn.