Dansk Sejlunion24. april 2016 10:02 af Henrik Tang

Nye kiteinstruktører bliver del af stort fællesskab

Henrik Tang, Dansk Sejlunion
Foto: Henrik Tang, Dansk Sejlunion

Kitesurfing er iblandt de hurtigst voksende vandsportsdiscipliner på globalt plan. I Danmark bliver flere tusinde begyndere introduceret til kitesurfing hvert år, hvoraf størstedelen af kurser foregår på kiteskoler, som er certificeret af Dansk Sejlunion.

Sikker introduktion til kitesurfing

Siden 2012 har Dansk Sejlunion uddannet over 150 instruktører til at instruere begyndere i kitesurfing. Når man er Dansk Sejlunion certificeret instruktør, er man uddannet og certificeret til at udstede ”DS Kitesurfer Diplomet”, som er Danmarks nationale standard for begynderkurser i kitesurfing.

Kitesurfing er i udgangspunktet let at lære. Men der er visse risikomomenter forbundet med at komme godt i gang med kitesurf for begyndere. Det f.eks. vigtigt, at man som kitesurfer lærer at frigøre sig hurtigt fra kiten, for har man ikke lært denne basisfærdighed, er der risiko for alvorlige uheld, hvor man i yderste konsekvens kan blive løftet højt op i luften eller kan blive slæbt afsted efter en løbsk kite. Ligeledes skal begyndere også lære at sætte kiten op i den rigtige vinkel til vinden og naturligvis beherske en række andre basale færdigheder, før de kan kitesurfe forsvarligt på egen hånd.

Deltagelse af klubber, kommercielle skoler og institutioner

På Dansk Sejlunions Kitesurf Instruktør uddannelse bliver instruktørerne uddannet i pædagogik, didaktik, teoretiske principper samt en anbefalet undervisningsprogression på kurser for begyndere.

Til den afsluttende eksamen på Dansk Sejlunions kitesurf instruktøruddannelse bliver instruktøren certificeret, når en af Dansk Sejlunions eksaminatorer har bedømt instruktørens kompetencer i en autentisk undervisningssituation.

På det teoretiske kitesurf-instruktørkursus i weekenden d. 23. - 24. april deltog instruktører fra kommercielle kiteskoler, højskoler og efterskoler samt klubber, som ønsker at udvide repertoiret af aktiviteter. Instruktørerne er nu aspiranter til at blive Dansk Sejlunion certificerede instruktører – den praktiske del af kurset foregår som et individuelt forløb.

Dansk Sejlunions Kitesurf Instruktør uddannelse afholdes i et tæt samarbejde med organisationen Kiteboarding Danmark, som til weekendens kursus lagde vejen forbi lørdag aften for at have en finger på pulsen og at fortælle om organisationens arbejde i almindelighed.

Se mere om Dansk Sejlunions Kitesurf instruktøruddannelse og om at lære kitesurfing på en hensigtsmæssig måde ved at trykke på bannere herunder.

Kitesurf Instruktør 2016