Dansk Sejlunion20. maj 2016 19:43 af Henrik Tang

Ny rapport - Er friluftsliv forstyrrende for fugle

Ny rapport stiller spørgsmålet: Forstyrrer friluftsliv på vandet fugle? En helt ny undersøgelse kortlægger overlap mellem vandfugleliv og friluftsliv på vandet.

Hvor og hvornår dyrker danskerne friluftsliv på vandet - og er det de samme steder og tidspunkter, som vandfugle raster eller yngler? Det spørgsmål har det været vigtigt at få mere viden om som fundament for hensyn mellem fuglebeskyttelse og friluftsaktiviteter på vandet.

Fakta frem for følelser

Med en ny undersøgelse, der er den første af sin art, er det første og vigtige skridt på vej mod et faktuelt grundlag taget. Forudsætningerne for at vurdere og diskutere omfanget af konflikter mellem eksempelvis kitesurfere og fugleliv er blevet markant bedre, om end der stadig er uafdækkede felter. 

"Undersøgelsen kortlægger kun overlap af tid og sted. Det er langt fra udtryk for, at der er konflikt bare fordi der er vandfugle samme sted som nogle sejler i kajak eller kitesurfer. Men nu har vi et langt bedre faktagrundlag at starte drøftelserne ud fra" siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet. 

"Som paraply for alle friluftsaktiviteterne er det selvfølgelig Friluftsrådets udgangspunkt, at der er plads til alle friluftsaktiviteter. Ikke nødvendigvis alle steder og alle tidspunkter, men det er også derfor, det er vigtigt, at vi har så stor viden om overlap mellem interesser som muligt, så vi kan undgå at udelukke nogen, undgå konflikter mellem brugere og finde løsninger, så der vises hensyn og plads til alle," siger Jan Ejlsted. 

Se mere om rapporten her

Se mere om Kiteboarding Danmarks og Dansk Sejlunions
arbejde for adgangen til vand ved at trykke på banner herunder.