Dansk Sejlunion21. juni 2016 07:23 af Leon Träger

Bork Bådelaug er nu ungdomsvenlig

Den 7. juni blev Bork Bådelaug officielt udnævnt som Ungdomsvenlig Sejlklub af Dansk Sejlunion efter initiativ fra klubbens unge trænere.

Med udnævnelsen kommer Bork Bådelaug i godt selskab med de 44 andre ungdomsvenlige sejlklubber i Dansk Sejlunion. Initiativet til at blive ungdomsvenlig er kommet fra bådelaugets unge trænertrio bestående af Lise Bennetsen, Bjarke Vestergaard Bendixen og Mikkel Larsen. 

"Efter at have deltaget i Dansk Sejlunions Instruktør 2 kursus i januar, besluttede vi os for at gå i gang. Udover arbejdet med at integrere diplomsejlerskolen i vores aktiviteter og beskrive bla. forældre- og trænerpolitikker, brugte vi tid sammen med bestyrelsen på at formalisere vores samarbejde. Vi lavede målsætninger for ungdomsafdelingens arbejde og fik opbakning til dem,” fortæller Mikkel Larsen.

Lise Bennetsen supplerer: “Der er en rigtig god forståelse i bestyrelsen for vores arbejde. Vi oplever, at Bork Bådelaug er glade og stolte over alt det der sker i ungdomsafdelingen i disse år. Processen med at blive ungdomsvenlig har været med til at skabe en god organisation omkring vores arbejde. Og kan forhåbentlig være med til at fastholde det.”

Bork Bådelaug oplever stor interesse for deres sejladsaktiviteter. Og selv om mange af sejlerne skal transportere sig langt, er der mere end 30 børn og unge som ugentligt møder frem til sejlads. Udover Optimistjoller, tilbydes der sejlads i Feva, Europajolle, 29er og klubbens kølbåd. Sæson 2016 er allerede godt i gang. 

“Vi oplever stor begejstring hos sejlerne for at komme på vandet. Samtidig er der et godt engagement og opbakning fra deres forældre – det er afgørende for at det kan lade sig gøre,” slutter Bjarke Vestergaard.

Udover to faste ugentlige sejladsdage, arrangerer Bork Bådelaug sommercamp i samarbejde med Ringkøbing og Sunds Sejlklubber. Til august inviterer klubben til TORM Enkel Kapsejlads stævne og Adventuresejlads i samarbejde med Dansk Sejlunion.  Her er det målet at 50 sejlere skal få en sjov og anderledes oplevelse af hvad sejlads også kan være. 

Læs mere om Bork Bådelaugs juniorarbejde her

Kontakt Klubkonsulenterne her for nærmere information om hvad det kræver at blive ungdomsvenlig sejlklub.