Dansk Sejlunion9. juni 2016 22:05 af Henrik Tang

Unge sejlere tog på oplevelse på Bornholm

I et samarbejde med Dansk Sejlunion har Svaneke Sejlklub afprøvet konceptet ”Orienteringssejlads” – til stor fornøjelse for sejlere, forældre og frivillige i klubben.

Lørdag d. 4. juni fik flere af Bornholms unge sejlere noget af en oplevelse, da de deltog i ”Orienteringssejlads”, som blev afholdt i et samarbejde mellem Svaneke Sejlklub og Dansk Sejlunion.

Orienteringssejlads er ét iblandt mange koncepter i porteføljen af Dansk Sejlunions tilbud i ungdomsarbejdet. Til Orienteringssejlads sejler man på hold af 2-6 sejlere, der i fællesskab skal finde poster på vand og land og løse mange forskellige typer af opgaver.

Opgaverne udfordrer sejlernes kompetencer på forskellige måder, så de blandt andet lærer at bruge kompas, binde knob, lærer at forklare udstyrets funktioner, lave fysiske øvelser eller løse samarbejdsrelaterede opgaver – og meget mere.

Ved at løse opgaverne sammen på hold, opstår der en læring for alle typer af sejlere: Nogle sejlere er dygtige til at huske, nogle er dygtige til mere praktiske opgaver, mens andre sejlere viser sig at have ’lederevner’ ved at kunne samle holdet til at løse den type af opgaver, som kræver stærkt samarbejde på holdet. På den måde bliver alle sejlere til Orienteringssejlads bekræftet i deres individuelle evner – og i vigtigheden af netop deres funktion på holdet.

Ny motivation for sejlere, forældre og frivillige

Til Orienteringssejladsen i Svaneke Sejlklub var det ikke blot sejlerne, som blev motiveret til at lære mere. Også forældre og frivillige fik en øjenåbner for mange muligheder i nye aktiviteter. Formand i Svaneke Sejlklub, Jens Skov, fortæller.

"De unge sejlere havde – som jeg opfatter det – en rigtig god dag på vandet. Første forudsætning, vejret, var selvfølgelig – som følge af en omhyggelig planlægning – på plads med masser af sol og passende vind, altså gode forhold til de mange ret urutinerede sejlere. Orienteringssejlads var et rigtig fint indslag – både som holdøvelse og som motivationsfaktor for børnene. De fik lært rigtig meget og fandt også ud af, at der er meget at lære endnu! Og så var det rigtig godt, at forældrene blev inddraget så meget, for det har helt sikkert givet dem meget bedre forudsætninger for at give en hånd med på sejlaftnerne både til lands og vands”.

Svaneke Sejlklubs træner, Jenufa Worth, lægger en yderligere nuance på formandens betragtning, nemlig, ”at sejlerene var mere koncentrerede om at gøre en større indsats end normalt, og at det er op til trænere og forældre, at skabe rammen for at motivere sejlerne til at lære endnu mere”.

Se mere om konceptet Orienteringssejlads

I forbindelse med Orienteringssejlads i Svaneke Sejlklub blev der også afholdt workshop i konceptet TORM Enkel Kapsejlads.

Klubber, som er interesserede i at benytte og afprøve koncepter inden for Dansk Sejlunions ungdomsarbejde, kan henvende sig til Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

Se video og galleri fra Orienteringssejlads samt TORM Enkel Kapsejlads i Svaneke herunder.

 

 

Orienteringssejlads og TEK Svaneke 2016