Dansk Sejlunion7. april 2017 12:01 af Flemming Ø. Pedersen

Lille vækst i Dansk Sejlunions medlemstal

Klubberne i Dansk Sejlunion havde i 2016 knap 52.000 aktive medlemmer. Det er lidt flere end året før. Blandt de unge sejlere er der fremgang for andet år i træk.

Dansk Sejlunion havde 51.988 aktive klubmedlemmer i 2016. Det er 287 flere end i 2015 – på trods af, at antallet af medlemsklubber i samme periode er faldet med tre, fra 260 til 257.

Det viser den årlige medlemsopgørelse, som Danmarks Idrætsforbund netop har offentliggjort, med tal fra samtlige specialforbund organiseret under DIF.

Fem procent flere unge på to år
”Vi kan glæde os over, at medlemstallene ser ud til at have stabiliseret sig. De markante fald, som vi så frem til 2013, er de seneste år afløst af et mere stabilt niveau. Senest nu med en lille fremgang,” siger Line Markert, Dansk Sejlunions nyvalgte formand, i en kommentar til tallene.

En særlig positiv tendens er, at antallet af børn og unge i sejlsporten stiger for andet år i træk. Fra 5824 tilbage i 2014 til 6092 i 2016 – et plus på knap fem procent.

Blandt de yngste sejlere i alderen 0-12 år er medlemstallet nu på 2249, hvilket er det højeste siden kriseåret 2009.

”Jeg er ikke i tvivl om, at interessen og nysgerrigheden over for sejlsport er stor hos mange børn og unge. Mit klare indtryk er, at rigtigt mange klubber arbejder særdeles målrettet på at skabe attraktive rammer og tilbud for unge sejlere, og den indsats skal vi som sejlunion støtte maksimalt op omkring," siger Line Markert.

Tal afspejler positiv tendens   
Blandt de voksne sejlere i den store gruppe i alderen 25-59 år har medlemstallene de senere år vist markante fald. I gennemsnit har nedgangen været på godt 2000 i perioden 2009-2015. I 2016 er faldet opgjort til blot 252 medlemmer - det klart bedste tal siden 2009.

"Tallene afspejler en positiv tendens, som vi også er stødt på i andre sammenhænge. Eksempelvis ved vi, at mange sejlerskoler oplever stor søgning, og de efterspørger flere instruktører. Vi så også i 2016 en stigning i antallet af gæstesejlere i havnene," siger Line Markert og konkluderer:

"Vi har ikke løst medlemsudfordringen endnu - endda langtfra - men forudsætningerne ser bedre ud, end vi har oplevet i årevis, og den mulighed skal vi forstå at gribe."