Dansk Sejlunion22. juni 2017 18:49 af Henrik Tang

SEJLERSKOLE CUP - skal din klubs sejlerskole være med

Den 9. sept. står Kerteminde Sejlklub klar som arrangør af SEJLERSKOLE CUP 2017. Stævnet afholdes i et samarbejde mellem Kerteminde Sejlklub og Dansk Sejlunion.

Kapsejlads og læring for sejlerskoleelever

Kapsejlads kan være omdrejningspunkt for læring og sociale aktiviteter – herunder for sejlerskoleelever. Til SEJLERSKOLE CUP er processen på vandet kendetegnet ved teamwork, socialt fællesskab, læring og oplevelser. Med fokus på processen på vandet har sejlerskoleelever alle tiders mulighed for at blive introduceret til kapsejlads på en sjov, lærerig og uformel måde.

Formålet med SEJLERSKOLE CUP er, at klubbernes sejlerskoleelever får mulighed for at prøve kræfter med kapsejlads med sejlere på eget niveau. Til SEJLERSKOLE CUP kan deltagerne både komme fra klubber med sejlerskoler, der allerede har et aktivt kapsejladsliv, men kan også være fra klubber, hvor der måske er en større skillelinje mellem sejlerskole og kapsejladsaktiviteter. Alle kan være med i SEJLERSKOLE CUP!

Til SEJLERSKOLE CUP sejles der i Kerteminde Sejlklubs H-både. Setup er enkelt for deltagerne, idet man blot skal møde op med sit sejlertøj.

Tilmeld klubbens sejlerskole til SEJLERSKOLE CUP

Prisen for at deltage i SEJLERSKOLE CUP er blot 200,- kr. pr. deltager. Den enkelte besætning består af 3 personer, men klubbers sejlerskoler kan imidlertid deltage med flere besætninger.

Stævnet, som afholdes d. 9. september, har en tilmeldingsfrist d. 28. aug. Tilmelding foretages ved at skrive til Dansk Sejlunions kontaktperson for SEJLERSKOLE CUP, Steen Wintlev-Jensen: swj@sejlsport.dk.

Tune up i Lynæs

Forud for SEJLERSKOLE CUP i Kerteminde afholder Sejlklubben Lynæs "Tune Up" for SEJLERSKOLE CUP d. 19. aug. Til stævnet i Lynæs stiller klubben Drabant 24 til rådighed. Kontakt Steen Wintlev-Jensen for yderligere information.

Mere om SEJLERSKOLE CUP

Se mere om SEJLERSKOLE CUP ved at trykke på banner herunder.