Dansk Sejlunion5. juli 2017 12:22 af Flemming Ø. Pedersen

Sejlklubben Køge Bugt godkendt som sportsklub

Sejlklubben Køge Bugts formand, Birger Monrad (tv) og klubkonsulent i Dansk Sejlunion Nicolas Brandt Hansen - med den underskrevne sportsklub-aftale.

Efter Yachtklubben Furesøen og Horsens Sejlklub har nu også Sejlklubben Køge Bugt som den tredje i rækken indgået aftale med Dansk Sejlunion om udvikling af sportslige miljøer.

Sejlklubben Køge Bugt (SKB) er nu som tredje klub i landet blevet en del af Dansk Sejlunions Sportklub Koncept. Konceptet handler om etablering sportslige udviklingsmiljøer for unge sejlere i alderen 15-23 år. 

Aftalen mellem SKB og Dansk Sejlunion blev forleden præsenteret ved et møde, hvor SKB's formand, Birger Monrad, fik godkendelsen overdraget af Dansk Sejlunions klubkonsulent Nicolas Brandt Hansen.

Skruer op for bredde og talent
Klubbens ungdomsleder, Peter Toft, satte ord på aftalens betydning:

"Vi skruer i disse år op for både bredde og talentarbejdet i Sejlklubben Køge Bugt, og vi glæder os til at arbejde endnu mere med andre sejlklubber med henblik på at forbedre og udvikle ungdomsarbejdet inden for dansk sejlsport," sagde han og fremhævede indsatsen fra talenttræner, Philip Larsen, som et eksempel på klubbens ambitionsniveau:

"Philip har i en længere periode arbejdet med at opdyrke rammer for en Laserjolle-talentsatsning for ungdomssejlere. Han har også været aktiv på flere fronter sammen med Dansk Sejlunion - ved bl.a. at deltage i talentnetværk, i uge 42-lejren, og han har været i mentorlære hos Anne-Marie Rindoms træner (Piotr Wojewski, red.)," sagde Peter Toft.

Stærkt miljø hvor unge kan udleve drømme
Processen med SKB's godkendelse som sportsklub har været undervejs gennem trekvart år. Tidligere har også Yachtklubben Furesøen og Horsens Sejlklub fået tilsvarende godkendelser.

I DS Talentstrategi 2016-20 er det anført som målsætning at nå op på 25 sportsklubber fordelt rundt i landet.

"Det er glædeligt og af stor betydning for Dansk Sejlunion, at Sejlklubben Køge Bugt nu er godkendt som sportsklub," sagde klubkonsulent i Dansk Sejlunion Nicolas Brandt Hansen og uddybede:

"Klubben udmærker sig ved at været åben for at benytte de indsatser, som den nye talentstrategi lægger op til, samtidig med at klubben har en sportslig ambition om at skabe et stærkt lokalt træningsmiljø, hvor unge kan udleve deres drømme," sagde han og tilføjede:

"Dansk Sejlunion bemærker, at Idræts og Fritidssekretariatet under Greve Kommune støtter positivt op om klubbens bredde og talentarbejde, hvilket gør det muligt at give sejlerne de bedste betingelser i en hverdag med meget sport." 

Der er flere kommentarer fra Nicolas Brandt Hansen i dette videoklip, som SKB optog i forbindelse med aftalens præsentation.