Dansk Sejlunion29. januar 2019 11:49 af Flemming Ø. Pedersen

S vender rundt - støtter nu nedsat afgift

Foto: Bjarke Ørsted

Socialdemokratiet har været for "unuanceret" i sin hidtidige holdning til kaskoafgiften på lystbåde, erkender skatteordfører, Jesper Petersen (S). Partiet støtter nu nedsættelsen.

Helt uventet er der pludselig et stort Folketings-flertal bag nedsættelsen af kaskoafgiften. Socialdemokratiet har opgivet sin ellers stålsatte støtte til den høje afgift på 1,34 procent - som partiet selv stod i spidsen for at indføre i 2013.

Nu erkender partiets skatteordfører, Jesper Petersen, at kaskoafgiften har "utilsigtede virkninger" så som uforsikrede både og tab af arbejdspladser, ligesom han også nu vedgår, at afgiften først og fremmest rammer de mange, almindelige danskere med både til 50-200.000 kr.

"For unuanceret"
"Nogle gange må man bare erkende, at man har været for unuanceret i en udtalelse," siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet - med henvisning til, hans og Socialdemokratiets hidtidige synspunkt om, at kaskoafgiften primært var rettet mod den rigeste del bådejerne.

Tirsdag den 29. januar har Folketinget 3. behandling - og dermed endelig vedtagelse - af regeringens og Dansk Folkepartis forslag om at sænke afgiften på lystbådes kaskoforsikringer fra 1,34 til 1,0 procent af forsikringssummen.

S har lyttet
"Det er en dejlig nyhed, at der nu viser sig at være et solidt flertal bag nedsættelse af kaskoafgiften. Jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet har lyttet til de mange argumenter, som er strømmet ind fra alle dele af sejlerdanmark, herunder også fra mange almindelige bådejere, som har givet sig til kende på sociale medier og andre steder. Det betaler sig at holde fast, når man har en god og rigtig sag, som kan underbygges med stærke argumenter," siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion.

"Med Socialdemokratiets erkendelse af, at ejerskab af lystbåde har folkelig forankring på samme måde som campingvogne, så kan vi forhåbentlig komme endegyldigt væk fra vrangbilledet af lystsejlads som en aktivitet kun de velhavende. Det er opmuntrende og giver fornyet gejst til at fortsætte kampen for en fuldstændig annullering af kaskoafgiften," fastslår Christian Lerche.

Grobund for optimisme
Det fremgår af notater fra Folketingets 1. behandling af forslaget om afgiftsnedsættelse, at Socialdemokratiet er parat til at se på en total afvikling af kaskoafgiften, hvis der kan findes en "smartere model", der sikrer Staten et fortsat provenu - men uden de uheldige effekter, som den nuværende afgift har.

"Signalerne fra S skaber grobund for optimisme," siger Christian Lerche. "Der er åbnet op for videre dialog, uanset hvem der står med flertallet efter det snarlige folketingsvalg. Og den mulighed skal vi fra Dansk Sejlunion og andre aktører i branchen være parat til at gribe."

Skatteminister reagerer
Også på et andet felt er der bevægelser omkring kaskoafgiften. Flensborg Avis har i en aktuel artikelserie afdækket, hvordan den danske stat går glip af millioner af afgiftskroner, fordi danske bådejere lader deres - oftest dyre - både forsikre i Tyskland gennem virksomheden Club Maritim.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skriver i et svar til avisen, at han har bedt Skattestyrelsen tage kontakt til de tyske skattemyndigheder "med henblik på at få undersøgt problemets omfang".