Dansk Sejlunion19. februar 2019 09:48 af Flemming Ø. Pedersen

Køb online SRC-pakke - med kursus og prøve

Fra årskiftet blev Dansk Sejlunion godkendt til at udbyde online SRC-prøver. Det betyder, at du nu både kan få undervisning og tage prøve hjemme fra stuen.


Dansk Sejlunion er blandt de udbydere, som fra 1. januar i år er godkendt af Søfartsstyrelsen til at afvikle online SRC-prøver og efterfølgende udstede SRC-certifikater.

I forvejen har Dansk Sejlunion i en årrække udbudt et brugervenligt online SRC-kursus, udviklet i samarbejde med Marstal Navigationsskole.

Samlet SRC-pakke
"Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde en samlet SRC-pakke, hvor du med Dansk Sejlunion kan gå hele vejen fra kursus til prøve og til sidst få udstedt dit certifikat. Alt sammen kan du klare hjemme fra din egen stue," forklarer Urd Rasmussen, bredde- og uddannelseskonsulent i Dansk Sejlunion.

For at eje og betjene en VHF/DSC-radio er det et krav, at du har et SRC-certifikat (Short Range Certificate). På Dansk Sejlunions online SRC-kursus får du teoretisk basisviden om kommunikation og brug af radio til søs. Kurset gennemgår hele det pensum, der knytter sig til den senere SRC-prøve.

VHF - stadig bedst og sikrest
"En VHF-radio er stadig det langt bedste og mest sikre kommunikationsværktøj til søs. Både for dig selv og dine medsejlere i området. Med de nye onlinekurser og -prøver er det nemmere end nogensinde at tilegne sig de nødvendige VHF-færdigheder," fastslår Urd Rasmussen.

En samlet SRC-pakke fra Dansk Sejlunion – med kursus, prøve og udstedelse af SRC-certifikat – koster i alt 900 kr.

Få rabat i sejlershoppen.dk
Med SRC-pakken sparer du 15 procent set i forhold til priserne for kursus og prøve hver for sig. 

Dansk Sejlunions online SRC-kursus, pris kr. 595,-.

Dansk Sejlunions online SRC-prøve, inkl. certifikat, pris kr. 475,-.

Dansk Sejlunions SRC-pakke (kursus, prøve og certifikat), kr. 900,-.

Alle produkterne finder du på sejlershoppen.dk