SEJLER LUKKER ... og afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve

Dansk SejlunionPrivatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. Vi beder dig derfor læse nedenstående information, der nærmere beskriver hvilken behandling af dine personlige oplysninger, der finder sted på hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ikke anvende den pågældende service.

Ved at benytte hjemmesiden og de forskellige services på hjemmesiden accepterer du følgende:

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, eller hvis der er tale om særlige omstændigheder, for eksempel at Dansk Sejlunion i god tro mener, at lovgivningen kræver, at informationerne videregives. Dansk Sejlunion indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har afgivet disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Sejlunion, skal du rette henvendelse på ds@sejlsport.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Hvis der er tale om en klage over behandling af personoplysninger i henhold til persondataloven indgives den til Datatilsynet.

Senest opdateret: 14. september 2017