Dansk SejlunionTursejlerkurser

Dansk Sejlunion tilbyder en række kurser til tursejlere. Kurserne henvender sig direkte til den enkelte sejler. Se herunder hvilke kurser, du kan følge med henblik på at blive en endnu dygtigere sejler.

VHF /SRC -kursus (online)

Hvem er du?
Du vil øge din egen sikkerhed og samtidig sikre optimale muligheder for at kommunikere effektivt båd-til-båd og båd-til-land.  Du har en VHF med DSC, men mangler det SRC-certifikat, som Søfartsstyrelsen kræver for at benytte en VHF med DSC og for at få et kaldesignalbevis.

Hvad lærer du?
Online-kurset forbereder dig til den prøve, du skal aflægge hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. I billeder, tale og tekst bliver du guidet gennem de emner, du skal lære. Onlinekurset har du adgang til i en periode på to måneder.

Hvad kan du bagefter?
Efter kurset er du klar til at aflægge prøve hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. Du har viden til at udnytte din VHFradio som et godt supplerende sikkerhedsværktøj om bord.

Tilmelding på sejlershoppen.dk
Online-kurset bliver udbudt i samarbejde mellem Marstal Navigationsskole og Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk

Pris: 800 kr. Læs mere om kurset på sejlsport.dk/vhf-kursus

Som online-kursist skal du selv tilmelde dig prøve hos Søfartsstyrelsen: fritidssejler.dk/uddannelser

Tursejlads og ankring

Hvem er du?
Kurset er for dig, der vil i gang med tursejlads i Skandinavien. Du vil gerne lære, hvordan du vælger en god ankerplads – både i Danmark og i de svenske skærgårde – og hvordan du i øvrigt sikrer dig selv og din besætning en behagelig nat på ankerpladsen.

Hvad lærer du?
Kurset afvikles af en erfaren tursejler, der har tilbragt mange nætter for anker. Du lærer, hvordan du organiserer en længere sejlads, og hvor du finder de gode og egnede ankerpladser på din sejlrute. Du får viden om, hvordan du udruster din båd med ankergrej – og hvad du skal tage højde for, når målet er en rolig og tryg oplevelse for anker. Sejlads og ankring i skærgårde bliver også berørt. 

Aftenkursus med varighed på cirka tre timer.

Tilmeld dig via banner til højre.

Trim af rig og sejl

Hvem er du?
Som tursejler vil du gerne lære, hvordan du trimmer mast og sejl, så du får en behagelig og effektiv sejlads. Du vil også gerne vide noget om, hvordan du vedligeholder og fornyer dine sejl.

Hvad lærer du?
Du lærer om hovedprincipperne i opsætning af mastens rig – og om, hvordan du trimmer dine sejl under sejlads. Du hører også om, hvad du skal lægge vægt på, når du køber sejl, og hvordan du bedst beskytter og vedligeholder dine sejl.

Aftenkursus af to timers varighed (kl. 19-21).

Tilmeld dig via banner til højre.

Flodskipper- og Kanalkursus (online)

Hvem er du?
Du vil gerne sejle på Europas floder og kanaler. Til dét skal du bruge et flodskipper-/kanalcertifikat. Du har i forvejen et duelighedsbevis, som er en forudsætning for at kunne få kanalcertifikat.

Hvad lærer du?
På Dansk Sejlunions onlinekursus lærer du om CEVNI’s regler for sejlads på europæiske floder og kanaler. Reglerne tager udgangspunkt i de internationale søvejsregler, men er alligevel helt anderledes. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik, sluseteknik mv.

Hvad kan du bagefter?
Kurset afsluttes med en prøve som en del af onlinekurset. For at bestå skal du svare rigtigt på mindst 70 procent af spørgsmålene. Derefter modtager du et kanalbevis, som berrettiger dig til at sejle på europæiske floder og kanaler.

Tilmelding på sejlershoppen.dk
Online-kurset, inkl. prøve og udstedelse af kanalbevis, bliver udbudt af Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk. Pris: 460 kr.

Læs mere om kurset på sejlsport.dk/kanalbevis

Kend dit søkort

Hvem er du?
Du er sejler og vil gerne udbygge din viden om navigation og dit kendskab til søkort. Ligesom du gerne vil høre mere om elektroniske søkort, som kan blive fremtidig standard i fritidsbåde.

Hvad lærer du?
På dette aftenkursus får du uddybende kendskab til, hvordan myndighederne udarbejder søkort. Du får en viden, der gør dig bedre i stand til at læse og fortolke detaljerne i søkortet, så du opnår en mere sikker sejlads. Du lærer om, hvordan navigationsregler skal tolkes af fritidssejlere, og du får viden om AIS. Elektroniske søkort og digitalisering af øvrige hjælpemidler indgår også.

Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen står for dette aftenkursus.

Tilmeld dig via banner til højre

Besøg hos DMI

Kom med på besøg i hjertet af den danske vejrtjeneste – hos Danmark Meteorologiske Institut, DMI, med adresse på Lyngbyvej i København.

Besøget starter i DMI’s auditorium med en introduktion af DMI’s funktioner:

• Sådan bliver en vejrprognose til
• Det globale målenet
• Vejrmodellerne
• Vejrudsigterne - find de gode informationer for sejlere
• Vejrmodellernes kvalitet og usikkerhed

Besøget rundes af med besøg i DMI’s Vejrtjenestecenter, der følger vejret i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Tilmeld dig via banner til højre.

Besøg hos den nationale redningstjeneste (JRCC)

Tag med på besøg hos JRCC - den nationale eftersøgnings- og redningstjeneste med adresse i Aarhus.  

JRCC står for Joint Rescue Coordination Centre. Tjenestens opgaver er fordelt på forskellige enheder: Flyvevåbnet, Søværnet, Marinehjemmeværnet og Fiskeridirektoratet. JRCC modtager årligt 2500 anmeldelser, hvoraf 1000 fører til aktioner – af dem bliver 350 til egentlige søredningsoperationer (cirkatal).

Under besøget hører du om, hvordan JRCC varetager sine forskellige opgaver. Du får en rundvisning i selve operationsrummet, hvor du møder de forskellige enheder, der deltager i tjenestens operationer.

Besøget foregår tirsdag den 17. januar 2017, kl. 18-20. Stedet er JRCC, Carls Nielsens Vej 4-6, 8000 Aarhus C.

(I tilfælde af en større operation til søs kan arrangementet blive aflyst med kort varsel).

Tilmeld dig via banner til højre.

Besøg hos redningshelikopterne (Eskadrille 722)

Kom på besøg hos de danske redningshelikoptere i Eskadrille 722 i  Roskilde. Eskadrillen er kendt af sejlere for sine operationer, når der sker ulykker til søs. Under besøget hører du om eskadrillens arbejde med fritidssejlere – set fra en helikopters synsvinkel.

Ud over et spændende indblik i eskadrillens operationer får du konkret viden, som du kan bruge til at skabe ekstra sikkerhed om bord på din båd, herunder viden om hvordan du mest effektivt kan blive hjulpet i en nødsituation.

Besøget foregår onsdag den 1. februar 2017, kl. 19-21. Stedet er ESK 722, Lufthavnsvej 4-6, 4000 Roskilde.

Tilmeld dig via banner til højre.

Kend din bådforsikring

Hvem er du?
Du er bådejer og vil gerne vide mere om, hvordan du forsikrer din båd på en måde, der passer til dit behov og dine forventninger.

Hvad lærer du?
På dette aftenkursus bliver ansvarsforsikringen for bådejere gennemgået, ligesom du også får uddybende viden om kaskoforsikringen – med fokus på de punkter, der har betydning for kaskoforsikringens dækning. Også kaskoforsikringens tillægsydelser bliver forklaret.

Forsikringsselskabet FIRST (Dansk Sejlunions forsikringspartner) står bag dette aftenkursus. Varighed to timer (kl. 19-21).

Tilmeld dig via banner til højre.

En aften om sikkerhed

Hvem er du?
Har du nogensinde tjekket dine oppustelige redningsveste? Og ved du, hvilke veste du skal bruge hvornår? Er du er i tvivl om svarene, så er dette aftenkursus om søsikkerhed lige noget for dig!

Hvad lærer du?
Søsportens Sikkerhedsråd står for denne aften – som en del af Sejl Sikkert-kampagnen. Du bliver præsenteret for et oplæg om redningsveste og påklædning, og du vil få tips om, hvilke sikkerhedstiltag der er hensigtsmæssige i netop din situation. Gode muligheder for spørgsmål og diskussion undervejs.

Inviter også dine gaster/medsejlere, så I opnår en fælles viden om sikkerhed, redningsveste og  påklædning, når I sejler.

Medbring din egen oppustelige redningsvest – og få tjekket, om den stadig er i stand til at redde dig.

Tilmeld dig via banneret til højre.

Figur -sejlerkurser -2016-17

Senest opdateret: 2. november 2016