Dansk SejlunionSejl på oplevelse i flok

Flotille-sejlads er social sejlads, hvor flere både sejler til den samme destination i flok

Dansk Sejlunion ønsker at udbrede kendskabet til flotille-sejlads.

Vejr og vind kan være anledning til, at en flotille-sejlads bliver til med kort varsel. Andre flotiller er planlagt i god tid med en vejledende sejladsrute.

I Facebook-netværket "Flotille-sejladser i Danmark" har sejlere med lyst til at "sejle i flok" mulighed for at få et netværk med ligesindede, hvor aktuelle flotille-sejladser er omdrejningspunktet. I netværket kan sejlere oprette og tilmelde sig flotille-sejladser.

Familie-flotille

På familie-flotiller er det børnene, der er i centrum. Dvs., at turene planlægges med korte sejlads-distancer. Der laves ofte diverse arrangementer i havnene som fx skattejagt, snobrødsbagning, musik eller noget helt andet. Hvad der er planlagt, afhænger af deltagerne, og hvilke havne der sejles til.

På familie-flotiller forsøges det ofte at sikre sig mulighed for en ”børnebiograf” i den lokale sejlklub eller lignende, hvis vejret ikke er til udendørs leg.

De fleste familie-flotiller varer typisk en til to uger, og har typisk omkring 10 deltagende både. Deltagerne kan hoppe af og på som de vil.

Flotillerne ledes af en ”Første-båd”, der er tovholder.

Andre flotille-sejladser

Der er flere gode eksempler på flotille-sejlads for sejlerne, der vil lidt længere væk. Det kan fx være at følges over Østersøen til Bornholm, Rügen eller Skærgården, eller at sejle over Kattegat og lignende.

På nogle flotiller sejler de deltagende både sammen i længere perioder på flere uger. På andre flotiller følges bådene ad over åbent vand for derefter at splitte op.

Flotillerne ledes af en "Første-båd", som står for det praktiske, og planlægger sejladsen sammen med deltagerne.

Flotille-sejlads i udlandet

"Foreningen Til Langturssejlernes Fremme" arrangerer flere flotille-sejladser i udlandet. Se mere her.

Vil du være Første-båd på en flotille-sejlads?

Har du lyst til at være "Første-båd" på en flotille-sejlads, kan du oprette flotille-sejladsen på Facebook-netværket "Flotille-sejladser i Danmark".

Når du opretter begivenheden, skal du huske at angive, hvordan du ønsker koordinering af deltagende både. Det kan fx være via begivenheden på Facebook-netværket eller ved at deltagerne skal skrive en mail til dig. Skriv også gerne lidt om hvilke oplevelser, de deltagende både kan forvente på sejladsen.

Hvis du har brug for hjælp til at oprette begivenheden i Facebook-netværket, kan du kontakte klubkonsulent Henrik Tang: henrik@sejlsport.dk

Tilgå netværket "Flotille-sejladser i Danmark" ved at klikke på banneret herunder.

Flotillesejlads _banner .jpg

Senest opdateret: 16. august 2015