Dansk SejlunionKanalsejlads i Europa

Siden starten af dette årtusinde har flere og flere danskere valgt at sejle gennem Europa. Som hjælp for sejlere, der ønsker at sejle på de indre vandveje, har medlemmer af Dansk Sejlunions klubber bidraget til afsnittet om kanalsejlads. Bidragene bygger på egne erfaringer.

For at holde siderne levende og up-to-date har vi brug for hjælp fra de aktive sejlere, som tager springet og gennemført en sejlads på Europas floder og kanaler. Deres villighed til at vidergive tips, ideer og tricks vedrørende kanalsejlads hjælper forhåbentlig den næste sejler ud til gode oplevelser i Europa.

Du kan sende dine tips eller rettelser til artikler om kanalsejlads til Dansk Sejlunion.

For at hjælpe sejlere, der vil sejle på kanaler og floder i Europa, har Dansk Sejlunion hjemtaget en del materialer om kanalsejlads til sejlershoppen.dk. Her kan du ligeledes få adgang til Dansk Sejlunions kanalkursus så man kan sejle på de europæiske kanaler og floder med CEVNI-bevis.

Intro til kanalsejlads

Har du fået lyst til at sejler på kanaler har vi en god introduktion kanalsejlads.

Svend Albrechtsen og Ove V. Hansen har sammen lavet en introduktion til kanalsejlads og til regelsættet omkring sejlads på floder og kanaler.

Svend er forfatter på Dansk Sejlunions bog om Cevni-reglerne, mens Ove har stor erfaring i kanalsejlads og tidligere har underholdt ved DS-foredrag i klubber og på fx bådudstillinger.

Med denne præsentation håber vi, at overvejelser kan blive til konkret handling.

Download introduktion til kanalsejlads...

Rejsebeskrivelser

I dette afsnit er samlet nogle af sejlernes egne beskrivelser af ture på de indre vandveje i Europa.

Gennem Europa til Middelhavet
Denne nøgleartikel, som beskriver nogle havnemuligheder på kanaler og floder, er skrevet på baggrund af Ove Hansens oplevelser på sine ture gennem Europas kanaler.

Beskrivelsen bliver løbende redigeret i sommeren 2008, da Ove og Bodil Hansen er på endnu en tur på de Europæiske floder og kanaler.

Hent dokumentet her...

Sydfrankring og Canal du Midi
Otto Grove har sendt sine rejsebeskrivelser fra sejlads mod og i det sydfranske samt en beskrivelse af sejlads på Canal du Midi.

Rejsebeskrivelse gennem Sydfrankrig...

Rejsebeskrivelse af sejlads på Canal du Midi...

Le Doubs et le Canal du Rhône au Rhin
Sejlads på grænsen mellem Frankrig og Tyskland. Lisbeth og Jørgen Elgaard i Luna 26 ALFIE af Nysted har i sommeren 2006 sejlet over Vogeserne ad Canal Des Vosges (tidligere Canal De l'Est Branche Sud) og ad Sâone til St. Jean de Losne, hvorfra de sejlede tilbage til Mosel ad Le Doubs et le Canal du Rhône au Rhin.

Deres rejsebeskrivelse fra St. Jean de Losne til Mosel er fyldt med gode informationer og supplerer Ove V Hansens artikel om sejlads gennem Europa.

Rejsebeskrivelse af sejlads mellem Frankring og Tyskland...

Vildgås' rejser gennem Europa
Ove V. Hansen beskriver Vildgåsens ture gennem Europa.
Ove V. Hansen har gennem mange år markedsført budskabet: det er ikke svært, kom blot af sted, der er så mange gode oplevelser derude.

Ove har venligt stillet sine egne private rejsebeskrivelser til rådighed for Dansk Sejlunion og de sejlere som ønsker at sejle på Europas indre vandveje.

Første artikel beskriver turen fra Middelhavet og til Roskilde over Ijsselmeer og Kielerkanalen...

Anden artikel beskriver turen fra Middelhavet til Danmark via Paris og Reims i 2005...

Tredje artikel beskriver turen fra Danmark til Middelhavet via floder og kanaler i 2007...

Denne fjerde artikel beskriver Vildgåsens tur hjem til Roskilde i 2008 efter at have overvintret i Port Napoleon i Sydfrankrig...

Regler på kanalerne

Sejlads på Europas indre vandveje reguleres primært af CEVNI-konventionen. De Forenede Nationers,økonomiske kommision for Europa er det koordinerende led, som gennem CEVNI forsøger at ensrette reglerne for sejlads på de nationale vandveje.  På nuværende tidspunkt er reglerne ikke helt ens, i det nogle nationer har egne regler for særlige vandløb. Målet om at nå ensartethed, som man for eksempel har det i de Internationale Søvejsregler, ligger et stykke ude i fremtiden.

Cevni Logik

Hvis du ønsker at sejle gennem Europa, er du underlagt mange forskellige regler og nationale tolkninger af CEVNI konventionen undervejs. Dette har dog ikke den store betydning for fritidssejlere i mindre både (under 15 meter). For fritidssejlere i mindre både er det nok at sætte sig grundigt ind i CEVNI reglerne og erhverve sig et kanal/flod certifikat - fx gennem Dansk Sejlunion.

Sejler man i en større båd kan rejsen blive noget mere besværlig med hensyn til at have de rette dokumenter.

Har du mod på det kan du selv gå i gang med Cevni konventionen på engelsk, som du kan downloade Nedenfor.

Blue Boarding
Blueboarding

Det lyseblå skilt vises på et skib, som skifter side, det vil sige, at det sejler i den forkerte side af vandvejen i en periode. Når dette sker sættes et blåt flag (skilt), så modgående skibe er advaret om den ændrede kurs. Det modgående skib skal derefter passere på den "forkerte" side.

De store skibe bruger Blue Boarding i forskellige situationer, fx ved udsejling fra sluser, tillægning ved modsatte bred, på grund af dybgang og m.m. Fænomenet er så udbredt, at de fleste større skibe har "Blue Board" permanent installeret, så det lynhurtigt kan vippes fra vandret til lodret og dermed vises til modgående fartøjer.

En uddybning af reglern kan findes i CEVNI konventionen artikel 6.04 og 6.05.

Bådens udstyr

Bådens udstyr til sejlads på kanaler og floder i Vesteuropa.

Baadens Udstyr

Båden skal naturligvis være i normal tip-top stand som til en hvilken som helst normal langtur. Der skal naturligvis være godt med fendere til begge sider samt fenderbrædt på begge sider. Et ca. 2 m langt landgangsbræt kan være nyttigt, når en kølbåd må fortøje lidt ude fra kanalbredden. På mange af de mindre kanaler kan man godt komme lidt på afstand af serviceværksteder, men mekanikere findes da normalt ikke langt fra kanalerne.

En god service-manual (workshop-manual) til motor og gear kan være uhyre praktisk. Tag små forbrugsdele som pakninger, membraner, Morse/Teleflex kabel til kobling og gas, impellere, kileremme, filtre osv. med. En velforsynet værktøjstaske er naturligvis i forvejen standardudstyr om bord.

Hent hele artiklen...

Nyttige links

Senest opdateret: 12. juni 2017