Dansk SejlunionBOB-flag

Dansk Sejlunion har lanceret et signalflag, der skal lette børnefamiliernes muligheder for at komme i kontakt med hinanden.

bob_press

Alle sejlere kender forkortelsen MOB (Mand Over Bord). Langt færre kender derimod forkortelsen BOB, som i det maritime sprog normalt står for ”Bunker On Board” (Brændstof Om Bord). BOB har imidlertid en helt ny betydning – nemlig ”Børn Om Bord”.

Ideen med BOB-flaget er at lette sejlende børnefamiliers muligheder for at komme i kontakt med hinanden – ved at signalere til andre, at ”vi har potentielle legekammerater om bord,”.

Letter livet i havnen
Ikke mindst livet i havnene under sommertogtet kan måske forløbe lidt nemmere – til glæde for både børn og voksne – hvis børnene hurtigt finder sammen, når de spotter et BOB-flag. Også på søen kan BOB-flaget bruges til at kippe ved passage – og hvem ved, måske udveksles der kontakter, så der laves en hurtig legeaftale til en senere havn.

Selv om det er et signalflag i den lettere genre, så er udfordringen med at aktivere børn, når man er på sejlerferie, alvorlig nok. Dét kan mange børnefamilier skrive under på.

Køb BOB-flag - klik her

Nogle klubber har valgt at sælge BOB-flag. Undersøg i din klub, om du kan købe BOB-flag.

Klubber kan bestille BOB-flaget med klubrabat via dette link.

 

Senest opdateret: 31. maj 2017