Dansk SejlunionDiplomsejlerskolen

Den røde tråd i klubbens træning

Diplomsejlerskolen er et centralt led i Dansk Sejlunions ambition om, at ungdomsarbejdet bør have fokus på færdigheder og udvikling frem for kapsejladsresultater.

Hvert diplom konkretiserer en række færdigheder, som den enkelte sejler skal kunne,vide, turde eller have prøvet.

Tre hovedformål med Diplomsejlerskolen

  • At få træningen - og dermed sejlerne - til at fokusere på færdigheder frem for kapsejladsresultater.
  • At motivere sejlerne via konstant og trinvis udvikling af deres færdigheder.
  • At sikre trænerne et konkret og fremadrettet redskab i deres løbende træningsplanlægning.

Diplomerne er baseret på konkrete og brugbare færdigheder, og samtidig er tryghed en integreret del af diplomerne.

Træneren kan planlægge sæsonen på basis af sejlernes diplomniveau.

Rækkefølgen for diplomerne findes under Jollediplomer og Windsurfdiplomer nedenfor, hvor der under hvert diplom også findes yderligere information om hvert trin.

Desuden kan du i nedenstående afsnit få oplysninger om, hvordan de fire elementer i Diplomsejlerskolen (diplomerne, logbogen, plakaterne og diplomvejledningen) kan bruges til at sætte træningen i system.

Jollediplomer

Der findes ti diplomer til sejlere i joller. Rækkefølgen fremgår nedenfor, hvor der ligeledes er linket til de enkelte diplomer, så der er mulighed for at se, hvilke færdigheder sejleren skal besidde for at opnå de specifikke diplomer.

Det tre første (Sæl, Søløve og Del­fin) er fælles for alle, mens de næste tre (Sejler 1, 2 og 3) har separate udga­ver for 1-persons og 2-personers jol­ler. Serien slutter med fire fælles over­bygningsdiplomer, Sejler 4, 5, 6 og 7.

1. efterår Sæl Diplom
1. vinter Søløve Diplom
1. forår Delfin Diplom
2. efterår Sejler Diplom 1 2-personers jolle
2. vinter Sejler Diplom 2 2-personers jolle
2. forår Sejler Diplom 3 2-personers jolle
Sejler Diplom 4
Sejler Diplom 5
Sejler Diplom 6
Sejler Diplom 7

Windsurf diplomer

Der findes 3 diplomer til windsurfere, som er opbygget efter følgende princip:

Jeg kan - Øvelsen/manøvren lykkes næsten hver gang
Jeg ved - Eleven kan tydeliggøre sin viden om et teoretisk eller praktisk emne uden nødvendigvis at kunne udføre det pågældende på brættet. Instruktøren skal sikre sig, at kursisten forstår emnet (se nærmere under de enkelte punkter)
Jeg tør - Kursisten prøver helhjertet på at udføre en manøvre (mest relevant på de videregående diplomer)
Jeg prøver - Kursisten forsøger at lære og har reelt prøvet færdigheden, men det lykkes ikke eller ikke særligt ofte

  • Windsurfing 1 diplomet følger instruktionsbogen "Grundlæggende Windsurfing".
  • Windsurfing 2 diplomet følger instruktionsbogen "Videregående Windsurfing".
  • Windsurfing 3 diplomet følger bogen "Avanceret Windsurfing".

Se mere om bøgerne her.

Indholdet på diplomerne kan ses her:

Windsurf Diplom 1
Windsurf Diplom 2
Windsurf Diplom 3

Læs mere om Diplomsejlerskolen for windsurfing her.

Logbog

Sejlerens personlige logbog

Diplomsejlerskolens logbog er et redskab, som hjælper med til, at træningen bliver sejlerens eget projekt. Med logbogen har sejleren mulighed for at følge og holde regnskab med sin egen udvikling.

Samtidig hjælper logbogen sejleren til at forstå den røde tråd frem mod næste udviklingstrin. Logbogen er også en mulighed for, at sejleren kan vise forældre, bedsteforældre, skolekammerater m.v., hvad han eller hun arbejder med i sejlklubben.

Logbogen giver klub og sejler en rød tråd i træningen

For sejlklubben er logbogen en enkel måde at signalere over for omverdenen, hvad der er den røde tråd i træningen af de yngste sejlere fra dag ét på havnen indtil sejlerne er habile indenfor jollesejlads eller windsurfing.

Logbogen koster 25 kroner pr. stk. for Dansk Sejlunions medlemsklubber

Bestil logbogen ved henvendelse til Dansk Sejlunion.

Diplomplakater

Diplomplakaterne og det forkromede overblik

Diplomsejlerskolens oversigtsplakater viser sejlernes navne og færdighederne, de skal lære. Diplomplakaterne er dermed det forkromeede overblik. Der findes Diplomplakater til 1-persons joller, 2-personers joller samt windsurfing.

Det er oplagt at hænge plakaterne det sted, hvor man holder skippermøde. Træneren sørger for at ajourføre plakaten, så den kan bruges som afsæt for skippermødet efter træning og før den næste træning. Diplomplakaten sikrer desuden, at alle sejlere får opmærksomhed, hvilket kan være altafgørende for, om sejleren bliver ved med at dyrke sejlsport.

Plakaten er også et vigtigt redskab for træneren, fordi man har brug for at skabe et samlet overblik over sejlernes aktuelle færdigheder. Og det kan være yderst nyttigt - ikke mindst fordi sejlerne løbende træner forskellige færdigheder, der rækker ind over flere diplomer.

Tormlogo Primaer 2016

Senest opdateret: 25. marts 2019