Dansk SejlunionDS stævnekoncept

I 2017 har Dansk Sejlunion lanceret et nyt stævnekoncept. Konceptet hedder "DS Stævnekoncept" og bygger videre på mange års erfaring og samarbejde med arrangører af stævner.

Den fulde version af "DS Stævnekoncept" kan downloades nederst på denne side.

Dansk Sejlunion Grandprix

Dansk Sejlunions Grandprix-serie er stævner for de mest aktive jolle-klasser for børn og unge, men voksne kan også deltage i serien. Grandprix-serien er åben for alle sejlere uanset alder, mens deltagelse i DM forudsætter, at sejlerens alder er inden for klassens aldersgruppe.

Grandprix-stævnerne planlægges i et samarbejde mellem klasseorganisationer, klubber og Dansk Sejlunion. Formålet med Grandprix-serien er at tillbyde stævner med en høj sportslig kvalitet, samtidig med at stævnerne er et socialt samlingspunkt på tværs af klasser og alder.

At der til stævnerne er en høj sportslig kvalitet i sejladserne er en vigtig del i udviklingen af talentsejlere. I sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er én af træningsmetoderne, at sejlere udvikler sig bedst ved at træne efter ”Den danske model”. Udgangspunktet for ”Den danske model” er, at alle sejlere – på tværs af klasser, og inden for de enkelte klasser – i forskellige sammenhænge træner sammen og deler deres viden. I talentarbejdet er ungdomsstævnerne med til at sikre, at de dygtigste sejlere i de enkelte klasser får mulighed for at konkurrere i større felter med spredning i sejlernes kompetenceniveau.

En styrke ved at mødes på tværs af klasserne er, at junior- og ungdomssejlere bliver opmærksomme på andre jolletyper i forhold til jolleskift, uden det får indflydelse på de sociale relationer sejlerne imellem. På den måde er stævnerne tilrettelagt efter mantraet ”aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder” – et mantra, der omhandler idræt i almindelighed.

Dokumenter for arrangører

Herunder er en række relevante dokumenter for arrangører.

GP Vejledning
GP Statutter

Senest opdateret: 9. maj 2017