Dansk SejlunionUngdomsvenlig sejlklub

Ungdomsvenlige sejlklubber er certificeret af Dansk Sejlunion

Find en Ungdomsvenlig Sejlklub

Følgende klubber er certificeret som 'Ungdomsvenlig Sejlklub'. I parentes året for udnævnelsen/ årstal for forlængelse:

Jylland

Sjælland

Bork Bådelaug
(2016/2019)
Bramsnæs Sejlklub
(2009/2012/2015) 
Egå Sejlklub
(2015/2018)
Brøndby Strands Sejlklub
(2009/2012/2015)
Fanø Sejlklub
(2011/2014/2017)
Dragør Sejlklub
(2006/2009/2014/)
Flensborg Yacht Club
(2009/2012/2015)
Farum Sejlklub
(2005/2008/2011/2014)
Fredericia Sejlklub
(2005/2008/2011/2014/2020) 
Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter
(2007/2010/2013/2017)
Hellerup Sejlklub
(2009/2012/2015/2018)
Sunds Sejlklub
(2019)
Helsingør Amatør Sejlklub
(2007/ 2010/2013/2017)
Horsens Sejlklub
(2004/2007/2010/2013/2016/2019)
Herslev Strand Sejlklub
(2009/2012/2015/2017) 
Kaløvig Bådelaug
(2005/2008/2011/2014) 
Holbæk Sejlklub
(2016)

Kolding Sejlklub
(2007/2010/2013/2016/2019)

Kalundborg Sejlklub
(2011/2015)
Kolding Windsurfing Klub
(2008/2011/2013/2017)
Kongelig Dansk Yachtklub
(2005/2008/2011/2014/2017)

Marselisborg Sejlklub
(2010/2013/2016/2019)

Korsør Sejlklub
(2016)

Sejlklubben Neptun Vejle
(2007/2010/2013/2016/2019)

Køge Sejlklub
(2018)
Silkeborg Sejlklub
(2011/2014/2017)
Rørvig Sejlklub
(2011/2015)
Skive Sejlklub
(2008/2013/2016/2019)
Sejlklubben Køge Bugt
(2005/2008/2011/2014/2017)
Skærbæk Bådeklub
(2008/2011/2014/2017)
Sejlklubben Lynæs
(2014/2019)
Strandby Sejlklub
(2011/2014/2017)
Sejlklubben Rødvig-Stevns
(2011/2014/2017)
Sønderborg Yacht Club
(2006/2009/2012/2015)
Skælskør Amatør Sejlklub
(2010/2013/2017)
Århus Sejlklub
(2004/2007/2010/2013/2016/2019)
Snekkersten Skotterup Sejlklub
(2016)
Sundby Sejlforening
(2003/2007/2010/2013/2016)

Fyn

Yachtklubben Furesøen
(2011/2014) 
Faaborg Sejlklub
(2010/2013/2016)
Kerteminde Sejlklub
(2007/ 2010/ 2013/2016)
Middelfart Sejlklub
(2005/2008/2011/2014/2017)
Odense Sejlklub
(2007/2010/2015)

Sejlklubben Egensedybet
(2009/2012/2015)

Thurø Sejlklub
(2017)

Bliv godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub

Giv ungdomsarbejdet optimale betingelser!

Dansk Sejlunions medlemsklubber kan søge om at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub".

At blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub" indebærer oftest et klubbesøg med professionel rådgivning fra en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

På klubbesøget indledes en dialog om, hvorvidt ungdomsarbejdet er velfungerende. Spørgsmålene kan for eksempel være, om ungdomsarbejdet er velstruktureret, om der laves aktiviteter med henblik på at rekruttere nye medlemmer, om ungdomsarbejdet foregår ud fra en beskrevet politik, at der er visioner og ambitioner bag ungdomsarbejdet, samt om ungdomsafdelingen er en 'klub på to ben' med fokus både på kapsejlads og sejlads i bredere forstand såsom tursejlads, oplevelser, leg og det sociale liv.

Den største fordel ved at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub" er virkningen af den proces, klubben skal gennemgå for at opnå godkendelsen. Og det bør derfor også være dette, som er motivationen for at gå i gang. Konceptet "Ungdomsvenlig sejlklub" er således et redskab til klubberne, som sikrer optimale arbejdsbetingelser inden for ungdomsarbejdet.

Når en klub er godkendt, som "Ungdomsvenlig Sejlklub", tilbydes den følgende fordele:

  • Ret til at anvende det officielle logo for at være "Ungdomsvenlig Sejlklub" på sit brevpapir, i rekrutteringssammenhæng osv.
  • Stander til at sætte op ved klubben
  • Ret til at bære et specielt logo på profiltøj

Godkendelsen gælder for en periode på tre år, hvorefter godkendelsen skal fornyes.

Hvis din klub ønsker at bliver godkendt som 'Ungdomsvenlig sejlklub', skal I først kontakte den lokale klubkonsulent fra Dansk Sejlunion. Klubkonsulenten kan vejlede omkring, hvordan klubben kommer bedst muligt i gang med processen. Samtidig kan klubkonsulenten hjælpe med at gøre selve ansøgningen så kvalificeret som muligt.

Krav til Ungdomsvenlig Sejlklub

De centrale spørgsmål, der skal afklares, er bl.a.:

  • Hvor godt er ungdomsafdelingen struktureret?
  • Har ungdomsafdelingen visioner og politikker, der er nedfældet på skrift?
  • Er der aktiviteter med henblik på at rekruttere nye medlemmer?
  • Er det en 'klub på to ben' - med fokus på både kapsejlads og sejlads i bredere forstand såsom tursejlads, oplevelser, leg og det sociale liv?

Disse spørgsmål er uddybet i de krav, Dansk Sejlunion stiller til certificeringen "Ungdomsvenlig Sejlklub".

Hæftet "Ungdomsvenlig Sejlklub" kan rekvireres i trykt format ved henvendelse til klubbens tilknyttede klubkonsulent fra Dansk Sejlunion.

Fornyelse af Ungdomsvenlig Sejlklub

Når klubben har været godkendt i tre år, skal godkendelsen fornyes. Kontakt den lokale klubkonsulent, der vil vejlede klubben, så man får mest muligt ud af processen.

Den videre procedure er, at klubben laver en ny ansøgning, som efterfølgende sendes til Klubkonsulenten.

Pædofili og børneattester

Siden 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de kan varetage opgaver, hvor man har direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi 
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Loven gælder såvel frivillige klubmedlemmer som ansatte personer, der dagligt eller ugentligt varetager instruktør-, træner- og/eller lederfunktioner i forbindelse med klubbens arbejde. Herunder også frivilligt ungdomsarbejde på ture, lejre eller lignende af mere end syv dages varighed. Undtaget er bestyrelses- og udvalgsmedlemmer eller forældre, som kører unge til stævner m.v.

Tjek, at din klub har orden i tingene. Sanktionsmuligheder kan være bøder, ligesom kommunen kan fratage klubben tilskud samt ret til lokaler.

Læs mere her, hvor du også kan downloade Danmarks Idrætsforbunds vejledning til at indhente og håndtere børneattester.

Senest opdateret: 24. januar 2020