Dansk Sejlunion13. februar 2013 09:00

Kan man slippe for afgift med tysk forsikringsforening

N. Rosenberg
Foto: N. Rosenberg

Dansk Sejlunion har modtaget spørgsmål ang. tysk forsikringsforening og om man ved forsikring herigennem kan undgå at betale kaskoafgift.

Siden afgiften på kaskoforsikringer af lystfartøjer blev hævet til 1,34 % ved årsskiftet, er flere muligligheder for at undgå afgiften undersøgt af danske sejlere.

Dansk Sejlunion har modtaget flere spørgsmål ang. en tysk forsikringsforening. Dansk Sejlunion er ikke overbevist om, at SKAT vil acceptere den ordning, som de slår til lyd for på deres hjemmeside. Vi afventer SKATs endelige stillingtagen.

I den vejledning, som SKAT på nuværende tidspunkt har udsendt står der blandt andet:

Et lystfartøj er hjemmehørende i DK, når et af nedenstående punkter er opfyldt:

  • Lystfartøjet er optaget i det danske skibsregister, selv om lystfartøjet udelukkende benyttes til sejlads uden for dansk toldområde
  • Lystfartøjet ejes af en person bosiddende i toldområdet og er forsikret for sejlads inden for dette område
  • Lystfartøjet ejes af en person bosiddende uden for toldområdet, men hvor reglerne for told- og afgiftsfri indførsel ikke længere er opfyldt
  • Lystfartøjet leases af en person bosiddende i toldområdet og er forsikret for sejlads inden for dette område.

Om en ejerandel på ca. 3% kan gøre et skib tysk, stiller vi os på nuværende tidspunkt noget tvivlende overfor. Vi har således ikke en juridisk afgørelse om den tyske forening tilbyder et produkt, som kan medfører afgiftsfrihed for den danske hovedejer.

Dansk Sejlunion følger forsat sagen.

Læs mere om forsikringsafgiften her samt i SEJLER 1-2013 her.