Dansk Sejlunion12. oktober 2017 08:11 af Flemming Ø. Pedersen

Efterår med kommunalvalg og Klubkonference

Nyhedsbrev fra Dansk Sejlunions formand, Line Markert - oktober 2017

Kære sejlere og klubledere

Efterårets finalestævner og afslutningssejladser er efterhånden ved at være gennemført. For mit eget vedkommende sluttede vi sæsonen af med nordisk mesterskab i CB66-klassen i weekenden 30.9.-1.10. i masser af vind.

14 dage forinden siden sejlede vi weekendtur i næsten vindstille og lunt sensommervejr. Det er en af smukke ting ved at sejle i efteråret – det er en periode, der byder på alle slags vejr.

Klubben og kommunalvalget
Efterårskalenderen har en vigtig dato i år. Tirsdag den 21. november er der kommunalvalg. Valget indebærer en god mulighed for at rette opmærksomhed mod kommunens gevinst ved at have et aktivt fritidsliv med havne- og sejladsmiljøer.

I dette nyhedsbrev bringer vi en længere guideartikel om, hvordan I som sejlklub kan være med til at påvirke valgkampen og de temaer, som politikerne fokuserer på i deres jagt på valg/genvalg.

Chancen for at få medvind hos politikerne bliver ikke større end netop her over de kommende uger.

Vi følger forsikringsafgiften
På den nationalpolitiske bane sker der også noget. Regeringen har de seneste uger fremlagt en række udspil, der letter skatter og afgifter for et større milliardbeløb. Mest fokus har der været på bilafgifterne, hvor et politisk flertal allerede har indgået en aftale.  

Et stykke nede af listen over udspil kommer et forslag om at lette en række mindre, erhvervsrettede afgifter for et samlet beløb på godt 100 mio. kr. Forsikringsafgiften på lystfartøjer er én af de afgifter, der er med i overvejelserne.

Lige nu afventer regeringen et oplæg fra et særligt saneringsudvalg, der i 2016 blev nedsat med henblik på at analysere de mange småafgifter, hvoraf nogle gør mere skade end gavn.

Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere sendte sidste år et høringssvar til udvalget - om forsikringsafgiftens uhensigtsmæssigheder i form af bl.a. indtægtstab for bådbranche, værfter og havne, ligesom afgiften også rammer hårdt i foreningslivet.

Dansk Sejlunion er sideløbende i mundtlig dialog med politikere og centralt placererede embedsfolk om sagen. Hele den videre proces afventer saneringsudvalgets oplæg, der efter planen lægges frem sidst på året.

Vi ses til Klubkonferencen
Synlighed og aktiv kommunikation er nøglen til at sætte sejlerlivet og den aktive sejlklub på dagsordenen både lokalt og nationalt. Det gælder for såvel klubber som for Dansk Sejlunion, at vi skal hele tiden skal have fokus på synligheden i alt, hvad vi gør, hvis vi skal opnå de resultater og den opmærksomhed, som vi stræber efter.

Kom til Klubkonference - om den synlige sejlklub

Derfor handler årets Klubkonference om synlighed. Igen i år håber vi at se så mange klubber som muligt, når vi mødes i Vingstedcentret den 17.-18. november.

Jeg tør godt garantere, at der venter et spændende og inspirerende program - foruden den store værdi i at mødes på tværs af klubber, kredse og sejlunion for at udveksle nye ideer.

Læs mere om Klubkonferencen og – endnu vigtigere – du kan stadig nå at tilmelde dig her.

De bedste sejlerhilsner
Line